شاه‌کلید موفقیت در هر یک از حوزه‌های برشمرده، سرمایه‌گذاری است که در حیطه‌های مالی و اقتصادی برای ایجاد و راهبری تاسیسات، توسعه‌ مهارت‌ها و توانمندسازی نیروی انسانی و آگاه‌سازی و همراهی مشترکان، ذی‌نفعان و متنفذان در عرصه‌های مدیریتی و اجتماعی نمود و بروز دارد. در سال ۱۳۹۷معادل ۲۱۷ طرح فاضلاب با مجموع توان پالایش ۲میلیون و ۲۰۰هزار مترمکعب در شبانه روز، به همراه ۱۱۴ طرح آب‌رسانی، مجموع با توان تولید ۳میلیون و ۳۰۰هزار مترمکعب آب در گستره‌ ملی در حال اجرا بوده و برای اتمام آنها به اعتباری بالغ بر ۶۷۰ هزار میلیارد ریال نیاز است. در نگاه دیگر در کشور ما میانگین احداث هر کیلومتر خط انتقال آب ۲۰هزار میلیون ریال، هر کیلومتر شبکه‌ جمع‌آوری فاضلاب ۵هزار میلیون ریال، احداث هر مترمکعب در ثانیه ظرفیت تصفیه‌ متعارف آب، ۶۰۰هزار میلیون ریال و هزینه احداث سرانه تصفیه‌ فاضلاب ۵/ ۷ میلیون ریال بوده است. پر‌ واضح است که اجرا و تکمیل بهنگام طرح‌های پیچیده و پرهزینه‌ آب و فاضلاب، بدون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی لازم که رقم قابل توجهی است، ممکن نخواهد شد. در شرایط کنونی، یکی از مشکلات مهم پیش‌روی طرح‌های در حال اجرا، عدم تکافوی منابع تخصیص داده شده و ناهمخوانی آن با نیازهای اجرایی طرح‌ها است. برای تقلیل این مشکل تلاش شده است تا با تنوع بخشی به منابع مالی و به مشارکت طلبیدن ظرفیت‌های نهفته در بخش خصوصی و کاستن از موانع پیش روی آنها، رونق دوباره‌ای به طرح‌های آب و فاضلاب داده شود. ثمره‌ این سیاست آن بوده است که تاکنون ۸۵ پروژه‌ نمک‌زدایی آب با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال در حال احداث و بهره‌برداری است. همچنین ۱۵ تصفیه‌خانه و ۸ تصفیه‌خانه‌ آب به روش BOT و با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال در حال احداث یا بهره‌برداری است. علاوه بر آن، ۳۰ تصفیه‌خانه‌ فاضلاب و شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب مربوط به آن نیز از محل سرمایه‌گذاری خصوصی و به‌صورت خودگردان به روش بیع متقابل با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال در حال انجام است. شرایط اقلیمی و وضعیت منابع آبی کشور راهکار کنونی و آینده‌ پیش روی ما را، از یکسو حرکت در مسیر انضباط بخشی بیشتر در مدیریت طرح‌ها، با هدف کارآمدی طرح‌های اجرا شده و در حال اجرا و تمرکز بر مدیریت هزینه‌ها و از سوی دیگر مدیریت تقاضا و افزایش ضریب بهره‌وری آب در چرخه‌ تولید و مصرف قرار داده است که گریزی جز آن نیست و تنها در این صورت است که می‌توان پاسخگویی به نیازها را با توان منابع کشور، هماهنگ و هم‌آوا ساخت. در مسیر این حرکت و همزمان با جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تعداد 40 مدول تصفیه‌خانه‌ آب و فاضلاب در کشور تا پایان سال جاری اجرا و به بهره‌برداری خواهد رسید. در بخش فاضلاب، تعداد 26 مدول تصفیه‌خانه با مجموع ظرفیت 483 هزار مترمکعب در شبانه‌روز ساخته خواهد شد. با بهره‌برداری از این طرح‌ها، 3 میلیون نفر به جمعیت تحت پوشش تاسیسات مدرن تصفیه‌ فاضلاب کشور افزوده خواهد شد. برای اجرای این طرح‌ها، تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال هزینه شده و برای تکمیل آن نیز ۳۳۰۰ میلیارد ریال نیاز است. در بخش آب، تعداد ۱۲مدول تصفیه‌خانه با مجموع ظرفیت بیش از یک میلیون مترمکعب در روز ساخته خواهد شد.