انتظار می‌رود در این نشست، اوپک و متحدانش شامل روسیه، با وجود درخواست‌های آمریکا برای افزایش بیشتر تولید این گروه، تولید نفت در سپتامبر را بدون تغییر نگه‌ دارند. با این حال هشت منبع آگاه در اوپک هفته گذشته به رویترز گفتند: احتمال دارد افزایش ملایم تولید نفت در این نشست مورد بررسی قرار گیرد. الغیص به الرای گفت:‌ اوپک قیمت‌های نفت را کنترل نمی‌کند، اما بازار را از نظر عرضه و تقاضا تنظیم می‌کند. وی وضعیت بازار نفت را بسیار پرنوسان و آشفته خواند. دبیرکل جدید اوپک درباره افزایش اخیر قیمت‌های نفت گفت: من همچنان تاکید دارم که افزایش اخیر قیمت‌های نفت تنها به تحولات میان روسیه و اوکراین مربوط نمی‌شود. تمامی اطلاعات تایید می‌کند که قیمت‌ها پیش از آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین، تحت تاثیر این دیدگاه در بازارها که کمبود ظرفیت مازاد تولید وجود دارد، به تدریج رو به افزایش گذاشتند. بر اساس گزارش رویترز، الغیص درباره عواملی که تا پایان امسال روی قیمت‌های نفت تاثیر می‌گذارند، گفت: از نظر من، مهمترین عامل، تداوم عدم سرمایه‌گذاری در میدان حفاری، اکتشاف و تولید خواهد بود. این امر قیمت‌ها را بالاتر خواهد برد، اما نمی‌توانیم سطحی را که به آن می‌رسند تعیین کنیم.