شاخص قیمت مواد حیاتی که توسط Project Blue طراحی و ارائه می‌شود، در ماه مه به پایین‌ترین حد خود در ۱۲ماه گذشته رسیده‌است که خبر از وضعیت بغرنج این بازار می‌دهد. با این‌حال تحلیلگران امروز بر این باورند که سبد۳۰ فلز و ماده‌معدنی موردبررسی در شاخص طی ماه گذشته به پایین‌ترین حد خود رسیده‌است. پیام چنین وضعیتی این است که جهش قیمت یا تغییر مسیر بازار بعید نیست. دلیل این استدلال اثری است که این شاخص بر بازار دارد. وقتی این شاخص در ماه مارس سال‌گذشته به بالاترین حد خود رسید‌که عمدتا به دلیل بهبودی پس از کووید-۱۹ بود، ورق بازار آرام آرام برگشت. روندی که عمدتا به دلیل تضعیف تصویر احیای اقتصاد جهان، افزایش هزینه‌های تولید ناشی از جهش انرژی و بهبود کمتر از انتظار اقتصاد چین که مسوول بخش عمده مصرف در بیشتر بخش‌ها است، رخ داد. گزارش تاکید دارد؛ در آینده اگر جهشی رخ دهد، این افزایش قیمت مواد حیاتی به‌صورت کوتاه‌‌‌‌‌مدت رخ‌داده و عمدتا ناشی از قیمت‌‌‌‌‌ باتری و مواد مورد‌نیاز جهت تولید محصولات الکتریکی خواهد بود. تصویری که گزارش ارائه می‌کند روی رشد قیمت‌‌‌‌‌ لیتیوم، نیکل، سولفات و خاک‌‌‌‌‌های کمیاب طی سه ماه آینده و بهبود چشمگیر بهای این فلزات متمرکز است.