طرح جامع مسکن سندی است ملی که در صورت تدوین نهایی و اجرای آن چشم‌انداز بخش مسکن برای سال‌های آینده مشخص خواهد شد. طرح جامع مسکن مسیری را که دولت تا دستیابی به هدف‌ها باید طی کند، روشن می‌سازد. در حقیقت مسوولیت رسیدن به هدف‌ها با دولت است اما در این مسیر، مردم، بخش‌خصوصی و همه مسوولان اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری باید همراه و همگام باشند تا بتوان به هدف‌ها رسید.

طرح جامع مسکن با هدف نهایی تامین مسکن برای همه مردم، پنج هدف اصلی راهبردی را دنبال می‌کند.

۱ - تامین مسکن امن و سالم و در استطاعت مالی خانوار، بدون تبعیض، برای همه

۲ - ارتقای کمی و کیفی تولید و عرضه مسکن و تعادل بخشی به بازار مسکن

۳ - ارتقای کیفیت زیست، بهبود شرایط سکونتی همه جوامع، حفظ فرهنگ و هویت اسلامی و ملی

۴ - بهبود مدیریت بخش مسکن، ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های مسکن و برنامه‌های توسعه شهری و روستایی

۵ - کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای در برخورداری از مسکن مناسب و ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های مسکن و سیاست‌ها و برنامه‌های آمایشی

هر یک از این هدف‌ها، هدف‌های برنامه‌ای متعددی دارند و هر یک از هدف‌های برنامه‌ای نیز به برنامه‌های اجرایی ویژه‌ای می‌انجامند که نحوه دستیابی به آن هدف را نشان می‌دهد.

هم‌اکنون اجرای بخش عمده‌ای از این برنامه‌ها در قالب تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری آغاز شده است.