بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد این موضوع یعنی افزایش مدت زمان رسوب فایل در بازار املاک مسکونی منطقه ۲، در محله‌‌‌های گران‌‌‌تر این منطقه، بیش از محله‌‌‌های معمولی‌‌‌تر و مصرفی‌‌‌تر به چشم می‌‌‌خورد؛ هر چند در محله‌‌‌های مصرفی نیز مدت زمان رسوب فایل‌‌‌ها افزایش یافته است. متوسط قیمت پیشنهادی آپارتمان‌‌‌ها بر اساس فایل‌‌‌هایی که روز گذشته به بازار مسکن این منطقه عرضه شد، حول و حوش مترمربعی ۱۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. همچنین متوسط عمربنای این فایل‌‌‌ها، نیز حول‌وحوش ۱۰ سال است. در جدول زیر مشخصات و بهای پیشنهادی برخی از تازه‌‌‌ترین فایل‌‌‌های عرضه شده به بازار فروش مسکن در منطقه ۲  آمده است.

1 copy