امیدواریم  عقب‌‌‌ماندگی حمل ‌و نقل عمومی جبران شود

به این ترتیب بودجه بیش از ۱۵۰ همتی به تصویب شورای شهر تهران رسید.  از این ۱۵۰ همت، حدود ۷۳‌هزار میلیارد تومان یعنی حول و حوش نیمی از کل بودجه برای موضوع حمل‌ونقل و ترافیک در تهران در نظر گرفته شده است تا بتوان یکی از موضوعات مهم شهر تهران را حل کرد.

رئیس شورای شهر تهران همچنین با بیان اینکه در بخش داخلی به برخی خودروسازان برای ایرادات اتوبوس‌‌‌ها هشدار داده شد، گفت: ما نیز به آنها کمک می‌کنیم تا ایرادات را رفع کنند.  چمران همچنین اعلام کرد: حضور چینی‌‌‌ها برای ساخت مسکن در تهران هنوز در حد تفاهم‌نامه است.