آن دسته از سرمایه‌گذاران ملکی که در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ حضور پررنگی در بازار مسکن پایتخت داشتند، با توجه به عدم‌محدودیت بودجه اغلب نسبت به خرید آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ اقدام کردند و حالا می‌توان در بازار شواهد حضور چند سال پیش آنها در بازار مسکن را مشاهده کرد. گروهی از این سرمایه‌گذاران اکنون تصمیم به خروج از بازار مسکن گرفته‌اند اما با چالش نبود تقاضای موثر در بازار مسکن برای واحدهای بزرگ‌متراژ مواجه شده‌اند. حتی گروه دیگری که در سال‌های گذشته به دلیل دخالت مستقیم دولت در نرخ‌گذاری بازار اجاره‌بها، از حضور در این بازار خودداری کرده بودند نیز امسال با اینکه تصمیم داشتند از عایدی اجاره‌داری ملک خود بهره‌مند شوند، عملا نتوانستند حضور موفق و نتیجه‌بخشی در بازار اجاره‌بها داشته باشند؛ چراکه سال به سال از تعداد مستاجرهایی که استطاعت اجاره املاک بزرگ‌متراژ را دارند، کاسته شده است. بنابراین گروهی از این افراد نیز که در بازار اجاره‌بها با چالش نبود تقاضا مواجه بودند، روانه بازار فروش شده‌اند که البته در این بخش از بازار هم رخدادی به نفع آنها در جریان نیست. به نظر می‌رسد مادامی که استطاعت پرداخت در هر دو بازار اجاره و خرید ملک به طور موثر تقویت نشود، این چالش‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند.

Untitled-1 copy