به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ارسلان مالکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن افزود: یکی از راه‌حل‌‌‌ها در شهرهایی که دولت محدودیت تامین زمین دارد، مشارکت با بخش خصوصی است که ممکن است بنیادها باشند یا مردمی که در آن شهرها اراضی در اختیار دارند. تاکنون ۱۷‌هزار هکتار با بخش خصوصی به توافق رسیدیم که مراحل را طی می‌کند تا بتوانیم از این اراضی استفاده کنیم. ما روش‌های مختلف حتی خرید زمین را انجام می‌‌‌دهیم تا تامین زمین انجام شود. تاکنون زمین موردنیاز ۳۷۱‌هزار واحد ویلایی یا گروهی واگذار شده است. در شهرهایی که تقاضا با تامین زمین نسبت مناسبی داشته باشد اولویت با ویلاسازی است.