به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در طول چند روز اخیر عمده آپارتمان‌‌‌های جدید فایل شده برای فروش در بازار مسکن شهر تهران از جنس بزرگ‌‌‌متراژ و با مساحت بیش از ۱۰۰ مترمربع بوده است. این در حالی است که تقاضای خرید بیشتر متمرکز بر متراژ‌‌‌های مصرفی و البته دوخوابه بوده است. صرف‌‌‌نظر از متقاضیان مصرفی مسکن که تعداد آنها در بازار فروردین بسیار اندک بوده و طبعا اغلب آنها با توجه به دامنه استطاعت خود خانه‌‌‌های کوچک و میان‌‌‌متراژ را به واحدهای بزرگ‌‌‌متراژ ترجیح می‌دهند، حتی خریداران سرمایه‌‌‌ای ملک نیز این روزها به دنبال میان‌‌‌متراژهای دو‌خوابه ۷۰ تا ۹۰ مترمربعی هستند که بتوانند در زمان رونق آنها را ساده‌‌‌تر در بازار به فروش برسانند.

با این حال آنچه اکنون در بخش عرضه بازار مسکن غلبه دارد، واحدهای بزرگ و بعضا بسیار بزرگ‌‌‌متراژ چهار‌خوابه با مساحت بیش از ۱۵۰ مترمربع است. واسطه‌‌‌های ملکی معتقدند بخشی از این غلبه ناشی از این است که فروشنده‌‌‌های امروز بازار مسکن، خریداران سرمایه‌‌‌ای چند سال اخیر هستند. این گروه در چند سال گذشته مشتری اصلی خانه‌‌‌های بزر‌گ‌‌‌متراژ بودند و حالا عده‌‌‌ای از آنها تصمیم به فروش گرفته‌‌‌اند. اینکه فروشنده‌‌‌های آپارتمان‌‌‌های بزرگ‌‌‌متراژ تا چه اندازه در تصمیم خود مصر هستند، محل سوال است اما به هر حال آنچه روشن است این است که جنس عرضه و تقاضای حاضر در بازار مسکن با هم تناسب ندارد و این خود می‌تواند رکود معاملات را عمیق‌‌‌تر کند.

18 copy