9

مشاهده مشکلات موجران که ناگزیر هستند بعضا به‌رغم میل باطنی با تمدید قرارداد با مستاجران قبلی آن هم با نرخ حداقلی موافقت کنند، موجب شده برخی از افرادی که آپارتمان خالی و آماده عرضه در بازار اجاره دارند نیز از حضور در این بازار انصراف دهند و این مساله به شکل کمبود عرضه برای مستاجران در حال جست‌وجو نمود پیدا کرده است. شاید تنها بخش بازار اجاره مسکن پایتخت که اکنون به مقدار بسیار کمتری تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفته، بازار آپارتمان‌های نقلی است. تحقیق میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد انجام خریدهای سرمایه‌ای از میان واحدهای کوچک‌متراژ در طول دو ماه گذشته سبب افزایش عرضه آپارتمان‌های اجاری در این گروه متراژی شده است.   در واقع بسیاری از خریداران مسکن که از جنس سرمایه‌گذار بوده‌اند، پس از تملک واحد آن را در بازار اجاره عرضه کرده‌اند تا کسری نقدینگی خود برای پرداخت نهایی را از این طریق جبران کنند و همین موضوع حداقل برای مستاجران مجرد یا زوج‌های جوانی که عمدتا جست‌وجوگر واحدهای تک‌خوابه و زیر  50 مترمربع هستند، راهگشاست.