متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ۴/ ۷ واحد بوده است.  مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در زمستان ١٣٩٩ بالغ ‌بر ٢٣٥٢ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱/ ۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳/ ۲۴ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره مورد بررسی حدود ١٣٠٢ مترمربع بوده است.  در زمستان سال ١٣٩٩، تعداد ١٣٧١٩٠ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۵/ ۲۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲/ ۱۴درصد افزایش داشته است. ‌ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ۸/ ۲ واحد بوده است‌. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٥٤٧ مترمربع بوده است.

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند