به گزارش «دنیای‌اقتصاد» ماه‌هاست که یک گروه از خانه اولی‌ها با وجود اینکه دوره سپرده‌گذاری آنها در صندوق پس‌انداز مسکن یکم سررسیده و در واقع نوبت دریافت وام آنها رسیده است، امکان خروج از این صندوق با دریافت تسهیلات و انجام خرید ملکی را نیافته‌اند، چراکه سرعت تورم ملکی در طول دو سال اخیر بسیار بالا بوده و آنها نتوانسته‌اند کمبود بودجه خود را جبران کنند. استطاعت بسیاری از خانه اولی‌ها در حد خرید خانه‌های قدیمی بوده اما شرط سن بنای تسهیلات صندوق یکم، ۱۵ ساله بود و در نتیجه آنها با در بسته برخورد کرده و نتوانسته بودند گزینه مناسب بودجه خود را در شهر تهران پیدا کنند. اما از هفته گذشته به تدریج بر تعداد جست و جوگران خانه اولی بازار ملک افزوده شده است که اثر مستقیم انتشار خبر تغییر شرط سن بنای وام صندوق یکم از ۱۵ به ۲۰ سال ساخت است. به این ترتیب اکنون خانه اولی‌ها می‌توانند برای خرید آپارتمان‌هایی که سن بنای آنها از تاریخ صدور جواز حداکثر ۲۰ سال است، از امتیاز وام خود که در ازای سپرده‌گذاری حداقل یک ساله در شبکه بانکی به دست آورده‌اند، استفاده کنند.