به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رسولی درباره حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران (دی و بهمن سال ۱۳۹۸) اظهار کرد: در دو ماه دی و بهمن شهرداری تهران موظف بوده نسبت به تامین منابع در سقف ۳ هزار و ۵۸۴ میلیارد تومان اقدام کند. میانگین تحقق درآمد در این دو ماه مبلغ ۲ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان بوده و معادل ۷۱ درصد درآمد کسب شده است. خزانه‌دار شورای شهر تهران ادامه داد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب اولیه شورا موظف بوده است در برش عملکردی دی ماه خود نسبت به تامین منابع در سقف یک هزار و ۵۶۹ میلیارد تومان اقدام کند. ماخذ محاسبه درآمد دی ماه بودجه مصوب (۱۸ هزار و ۸۲۸ میلیارد تومان) است. در دی ماه مبلغ هزار و ۶۱ میلیارد تومان معادل ۶۸ درصد درآمد کسب شده است همچنین در برش عملکردی بهمن ماه با اضافه شدن متمم بودجه (۲۴ هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان)، شهرداری موظف به تامین منابع در سقف ۲ هزار و ۱۵ میلیارد تومان شده که مبلغ یک هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان معادل ۷۳ درصد درآمد کسب شده است. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در بخش عملکرد هزینه‌ای دی و بهمن سال ۹۸ اظهار کرد: شهرداری تهران در دو ماه دی و بهمن تا سقف ۲ هزار و ۹۱۵ میلیارد تومان اجازه هزینه‌کرد داشته که با اعلام مبلغ ۲ هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان در دو ماه تقریبا معادل ۸۸ درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده است. رسولی درباره عملکرد حساب درآمد و هزینه ۱۱ ماهه سال ۹۸ نیز اظهار کرد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده، در برش عملکردی ۱۱ ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۲۲ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان اقدام کند. طی این دوره ۱۱ ماهه مبلغ ۱۴ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان معادل ۶۸ درصد درآمد کسب شده است. بنابراین طی ۱۱ ماهه مذکور کسری عملکرد ۷ هزار و ۱۷۹ میلیارد تومان معادل ۳۲ درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می‌شود.

وی ادامه داد: از مجموع درآمد 11 ماهه مبلغ 12 هزار و 290 میلیارد تومان آن معادل ۸۲ درصد نقد و ۱۸ درصد آن غیرنقد است. از کل درآمد نقدی وصولی ۴۱ درصد آن درآمد پایدار و ۵۹ درصد آن درآمد ناپایدار است.

خزانه‌دار شورای شهر تهران در توضیح عملکرد هزینه‌ای تصریح کرد: در این دوره، شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ15 هزار و 986 میلیارد تومان هزینه کند. طی دوره مذکور مبلغ 13 هزار و 289 میلیارد تومان (۸۳ درصد) هزینه در دفاتر ثبت شده است که از این مبلغ ۹۵ درصد به‌صورت پرداخت‌های نقدی و 5 درصد هزینه غیرنقدی است. بدیهی است این شاخص نمایانگر میزان ثبت رویدادهای هزینه‌ای در دفاتر مالی بوده و آثار دیگری بر آن مترتب نیست.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند