گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن نیز این موضوع را تایید می‌کند. مطابق با تازه‌ترین گزارش ارائه شده از سوی این مرجع، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که طی یک ماه گذشته واحدهای مسکونی با ارزش ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۸/ ۱۷درصد بیشترین سهم از معاملات ثبت شده در بنگاه‌های املاک را به خود اختصاص داده‌اند. در عین حال، آپارتمان‌های مسکونی با ارزش ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان و واحدهای مسکونی با ارزش ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به ترتیب سهم ۱۶ درصد و ۲/ ۱۱ درصدی از مجموع معاملات یک ماه در شهر تهران داشته‌اند.

در مجموع در این ماه ۴/ ۴۸ درصد از معاملات خرید و فروش با ارزش کمتر از ۶۰۰ میلیون تومان معامله شده‌اند.

 

07-02