انتخاب افراد و رهاکردن ایشان به حال خود، انتخاب افراد و پی‌گیری نکردن مطالبات، موجب سبک شمردن مسوولیت توسط منتخبان شده و به هر فرد یا عضو با هر میزان توانایی و تنها با احراز حداقل شرایطی که در مقررات در نظر گرفته شده، این جرات و جسارت را می‌دهد که داوطلب پذیرش مسوولیت‌های اجتماعی یا سازمانی شود. اگر جامعه یا سازمانی دچار رخوت و رکود است، اگر دچار ضعف و فساد است، عملکرد مسوولان بخشی از آن رخوت و رکود و ضعف و فساد است و بخش بزرگ‌تر متوجه عملکرد افراد آن جامعه و اعضای آن سازمان است که مسوولیت‌های اجتماعی یا حرفه‌ای خود را به درستی به انجام نمی‌رسانند. این مساله وقتی شکل حادتری می‌یابد که افراد یک جامعه و اعضا یک سازمان در فرآیند انتخاب مسوولان در روز رای‌گیری نیز شرکت نمی‌کنند و در صورتی که بخشی از امکانات و فرصت‌های رشد جامعه یا سازمان را به خود اختصاص می‌دهند، در انجام وظایف و پیشبرد اهداف مشارکت نمی‌کنند!

سازمان نظام‌مهندسی ساختمان یک سازمان غیر‌دولتی و غیر‌انتفاعی است که با هدف تامین مشارکت مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای و تحقق اهداف قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان تاسیس شده است. این سازمان در همه ارکان توسط اعضا اداره می‌شود، اعضای سازمان هیات‌مدیره و بازرسان را انتخاب کرده و ترازنامه سالانه و بودجه پیشنهادی هیات‌مدیره را بررسی و تصویب می‌کنند.

همانطور که افراد هیات‌مدیره با رای اعضا انتخاب شده و شروع به‌کار می‌کنند در ادامه لازم است با مطالبه‌گری اعضا نسبت به انجام وظایف و برآورد انتظارات قانونی، دوره مدیریت خود را طی کرده و به پایان برسانند.  این روزها افراد منتخب هیات‌مدیره دوره هفتم نظام مهندسی ساختمان در روزهای پایانی مسوولیت خود قرار دارند و اعضا باید بیش از هر زمان دیگری پیگیر مطالبات خود باشند و نسبت به کاستی‌های احتمالی و دستاوردهای ۳ سال گذشته سازمان پرسشگری کنند. اعضای هیات‌مدیره سازمان‌های استانی باید مشخصا پاسخگو باشند که چه کارهایی برای رشد و اعتلای حرفه‌های مهندسی ساختمان انجام داده‌اند، چگونه و چه میزان ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان را فراهم کرده‌اند، نظارت ایشان بر حسن انجام خدمات مهندسی اعضا چه مراتب و نتیجه‌ای داشته است، کجا و به چه نحو از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا دفاع کرده‌اند، با چه سازوکاری فعالیت‌های باارزش اعضا و طرح‌های مهندسی ارزشمند ایشان را شناسایی و از آنها حمایت کرده‌اند و پرسش‌های دیگری از این دست. اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان اگر خواهان رشد و پیشرفت جایگاه حرفه‌ای خود در جامعه هستند، لازم است نسبت به انجام مسوولیت‌های حرفه‌ای خود متعهد و دقیق باشند.