تحقیقات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، هم‌اکنون اگرچه فایل‌های ویترینی در همه مناطق شهر تهران به‌صورت نسبی وجود دارند اما تعداد این فایل‌ها در منطقه ۵ پایتخت به مراتب بیش از سایر مناطق است؛منطقه ۵ پرمعامله‌ترین و پرتقاضاترین منطقه شهر تهران برای خرید مسکن از سوی متقاضیان مصرفی است که سال‌های گذشته به دلیل مناسب‌ بودن سطح قیمت‌ها و همچنین فراوانی فایل‌های فروش واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ ومیان‌متراژ در آن،مورد توجه متقاضیان مصرفی خرید مسکن متعلق به گروه‌های درآمدی متوسط بود.

با این حال به دلیل افزایش تقاضا برای خرید این گروه از واحدها-آپارتمان‌های کوچک‌متراژ و میان‌متراژ-در منطقه ۵ از اواخر سال گذشته تاکنون این منطقه بیشترین میزان جهش قیمت مسکن را نسبت به سایر مناطق شهر تهران تجربه کرد؛همین موضوع باعث شده است در حال حاضر حجم معاملات خرید مسکن در این منطقه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۷ درصد کاهش یابد؛این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در این منطقه در تیرماه امسال در مقایسه با تیرماه سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافت که بیشترین میزان جهش قیمت در میان مناطق شهر تهران است.حجم معاملات مسکن در کل مناطق تهران تیرماه امسال ۱۰ درصد افت کرد.میانگین قیمت هرمترمربع مسکن در منطقه ۵ تیرماه امسال به ۸ میلیون و۸۰۰ هزار تومان رسید، این در حالی است که میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان در تیرماه سال گذشته در این منطقه، حدود ۵ میلیون و۲۰۰ هزار تومان بوده است.تیرماه امسال مجموعا هزار و ۶۷۰ فقره معامله خرید مسکن در منطقه ۵ به ثبت رسید؛ در حالی که تیر سال گذشته دو هزار و ۲۹۷ فقره معامله خرید مسکن در این منطقه انجام شد.

 

07-02