به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد شکرچی‌زاده با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر، مسوولیت سه کارگروه از کارگروه‌های ۱۴گانه مدیریت بحران کشور را برعهده دارد، اعلام کرد: کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه‌های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی به مسوولیت مرکز تحقیقات، کارگروه حمل و نقل به مسوولیت معاونت حمل و نقل وزارتخانه و کارگروه تامین مسکن به مسوولیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از جمله کارگروه‌هایی هستند که مسوولیت آنها با وزارتخانه است و کارهایی را در این راستا انجام می‌دهند. وی با تاکید بر اینکه در استان‌ها، مسوولیت کارگروه‌های زلزله و حمل‌ونقل برعهده مدیران کل راه و شهرسازی است، در مورد اهمیت مسوولیت کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه‌های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی، خاطرنشان کرد: وجود مخاطرات طبیعی گوناگون در ایران همچون زلزله، فرونشست، رانش زمین و ریزش سنگ، فروریزش، سیل و یافتن راهکارهای مناسب برای مدیریت‌بحران هر یک از این مخاطرات در کشور، یکی از دلایل اهمیت این کارگروه و فعالیت‌هایی است که در این راستا انجام می‌شود. شکرچی‌زاده ادامه داد: پراکندگی المان‌های مختلف تحت مسوولیت وزارتخانه در سراسر سرزمین ایران، نظیر جاده‌ها، راه‌آهن، بنادر، فرودگاه‌ها و نقش دوسویه این المان‌ها از دیگر مواردی است که اهمیت این کارگروه را نشان می‌دهد. زیرا از یک سو خود در برابر مخاطرات آسیب‌پذیرند و از سویی دیگر در زمان بحران باید خدمات مناسب ارائه دهند.

رئیس کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه‌های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی تصریح کرد: ریسک مخاطرات طبیعی در حیطه‌های مسوولیتی وزارت راه و شهرسازی بسیار بالا است و در عین حال، مخاطرات طبیعی، سالانه خسارت‌های اقتصادی زیادی ایجاد می‌کند. وی همچنین گفت: اقدام‌های پیشگیرانه در برابر مخاطرات و کاستن خسارت‌های آن، مهم‌ترین اقدام حفاظت منابع ملی و ملموس‌ترین اقدام عملی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است. اهمیت کارگروه زلزله و لغزش لایه‌های‌زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی نیز دقیقا از این منظر، قابل‌توجه ویژه است. شکرچی‌زاده در بیان ضرورت تشکیل ساختار وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: برقراری ارتباط ملموس و تنگاتنگ بین مرکز و کلیه نهادهای تابعه وزارت راه و شهرسازی در زمینه مخاطرات زمین‌شناختی همچون زلزله، زمین لغزش، ریزش سنگ، فرونشست زمین و فروریزش زمین علت تشکیل این گروه است.

رئیس کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه‌های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی پنج هدف عمده تشکیل این کارگروه را این‌گونه عنوان کرد: اقدامات یکپارچه و هماهنگ و اجتناب از کارهای تکراری، مستندکردن و ارائه گزارش‌های کارشناسی فوری به وزیر محترم و هیات دولت در زمان مخاطرات، در اختیار قراردادن نتایج مطالعات انجام شده به ادارات کل و سایر نهادهای تابعه، ضرورت پایش وضعیت المان‌های تحت‌مسوولیت وزارت و بررسی تاثیرپذیری آنها از مخاطرات رخ داده و میزان استحکام آنها در برابر مخاطرات و در نهایت انجام سامان یافته وظایف محوله کارگروه‌های زلزله در سرتاسر بدنه وزارت از حیث نوع مخاطرات تهدیدکننده، میزان آسیب‌پذیری ساختمان‌ها، ابنیه، تاسیسات و... و ارائه روش‌های کاهش ریسک و افزایش تاب‌آوری از جمله اهداف کلانی است که انتظار می‌رود این کارگروه در راستای تحقق آنها گام بردارد.