به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی،هوشنگ عشایری در این‌باره خاطرنشان کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه رسیدگی به ۱۳۳۴ محله (از بین ۲۷۰۰ محله هدف نوسازی) طی ۵سال برنامه ششم براساس شاخص‌های اعلام شده در اولویت کاری برنامه ملی بازآفرینی شهری قرار گرفته که براین اساس به تفکیک در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۲۴، ۲۵۰، ۲۷۰، ۲۸۰ و ۳۰۰ محله باید مورد احیا و نوسازی قرار بگیرند.

به گفته وی ۱۳۳۴ محله مذکور ۵۰ درصد کل محلات، ۴۸ درصد مساحت کل بافت‌های فرسوده  و ۱۰ میلیون نفر از افراد بدمسکن را شامل می‌شود. وی بودجه مورد نیاز برای تحقق برنامه ملی بازآفرینی را در کل ۱۲۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در قانون ششم توسعه مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان برای بخش خصوصی و ۷۵ هزار میلیارد تومان برای دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها مقرر شده است. سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران،راه‌اندازی نهادهای اجتماعی- مدنی در محلات هدف را یکی از فعالیت‌های مورد توجه در برنامه ملی بازآفرینی اعلام کرد و گفت: برای ارتقای توانمندی ساکنان محلات این اقدام را پیشنهاد و تامین ابزارهای مالی و حقوقی لازم را در دستور کار قرار دادیم تا در نهایت با ظرفیت‌سازی سطح دانش، مهارت و کیفیت زندگی افراد ارتقا یابد.

عشایری در تشریح برنامه ملی بازآفرینی شهری اظهارکرد: در قانون برنامه ششم توسعه، ستاد ملی بازآفرینی شهری موظف است برنامه اقدام مشترک لازم برای ورود سالانه به ۲۷۰ محله در مناطق ناکارآمد کشور را تدوین و تصویب کند و در ادامه نیز دولت براساس آن سهم اعتبارات دستگاه‌ها را در بودجه سالانه مشخص و اعلام کند. عشایری در ادامه با بیان اینکه درحال حاضر این برنامه با عنوان برنامه ملی بازآفرینی به همراه سهم هر دستگاه از اعتبار مورد نیاز برای تحقق آن مشخص و مورد تصویب اعضای ستاد قرار گرفته است گفت: در قانون برنامه ششم توسعه بر سه نکته کلیدی مبنی بر ورود سالانه به ۲۷۰ محله، رسیدن سطح خدمات محلات هدف به میانگین خدمات در شهر مربوطه و تعیین سهم دستگاه‌ها در برنامه تاکید شده بود که خوشبختانه تمامی موارد در برنامه تدوین شده مورد توجه و اجرا قرار گرفته است.وی در ادامه با اشاره به اینکه درحال حاضر مطالعات مقدماتی و میانی در ۲۷۰۰ محله در سطح کشور از سوی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و شهرداری‌ها صورت گرفته است گفت: براساس این مطالعات، ۱۴۱ هزار هکتار اراضی ناکارآمد با جمعیت ۳۰ درصدی در ۵۴۳ شهر به‌عنوان محلات بازآفرینی شهری شناسایی شده‌است.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در ادامه افزایش زیست‌پذیری شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را هدف اصلی برنامه ملی بازآفرینی شهری اعلام کرد و افزود: رویکرد رسیدن به این هدف، بُعد اجتماعی محله و راهبرد آن، برنامه محله محوری است که در این راستا اقدامات خود را در ۴ بخش گوناگون تعریف کردیم. به گفته وی حوزه کالبدی به‌عنوان یکی از بخش‌های گسترده این طرح خود دارای سه محور نوسازی، بهسازی و مقاوم‌سازی مسکن، ارتقای خدمات روبنایی و خدمات زیربنایی بوده که درحال حاضر طرح‌های مورد نظر برای تمامی آنها مشخص و تعریف شده است. عشایری اقدامات نرم‌افزاری را بخش دیگری از برنامه ملی بازآفرینی اعلام کرد و گفت: قطعا انجام فعالیت‌های نرم‌افزاری همزمان با اقدامات کالبدی اقدامی ضروری به شمار می‌رود و با عنوان ارتقای توانمندی فرهنگی - اجتماعی ساکنان محلات در برنامه ملی نام‌گذاری شده که اموری همچون ظرفیت‌سازی، شبکه‌سازی، نهادسازی، جریان‌سازی و آموزش برای تحقق آن الزامی خواهد بود. سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران افزود: طبق برنامه در حوزه بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن برای دهک‌های پایین جامعه نیز ابزارهایی همچون اعطای تسهیلات، بسته‌های حمایتی، مشوق‌ها، نظارت بر کیفیت ساخت و ساز و تبیین دستورالعمل‌های مقاوم‌سازی و اسکان مجدد برای کسانی که در نقاط پرخطر زندگی می‌کنند در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید براینکه نقش دولت در برنامه تعریف شده حمایتی بوده و به هیچ عنوان تصمیمی برای تزریق مستقیم منابع برای پیشبرد آن گرفته نشده است گفت: در حوزه ارتقای زیرساخت‌های شهری، دو اقدام توسعه شبکه‌ها و تاسیسات شهری و دیگری توسعه فضاهای عمومی شهری در دستور کار قرار گرفته است که طبق تجارب سنوات گذشته، تحقق‌پذیری جریان نرم‌افزاری برای اجرای آن امری ضروری است؛ چراکه بدون شک انجام صرف اقدامات کالبدی پاسخگوی رفع نیاز اجتماعی مردم نبوده و باید در این حوزه به بخش‌های اجتماعی و اقتصادی به‌طور همزمان با مشارکت جدی مردم محله توجه شود. عشایری راه‌اندازی نهادهای اجتماعی- مدنی در محلات هدف را یکی از فعالیت‌های مورد توجه در این راستا اعلام و اظهار کرد: برای ارتقای توانمندی ساکنان محلات این اقدام را پیشنهاد و تامین ابزارهای مالی و حقوقی لازم را در دستور کار قرار دادیم تا در نهایت با ظرفیت‌سازی لازم باعث افزایش دانش، مهارت و کیفیت زندگی افراد شود.

وی پایدارسازی برنامه ملی به وسیله اقدامات ترویجی را امری ضروری دانست و افزود: این اقدام باید از طرق مختلف مستندسازی، پایش، ارزیابی و به روزرسانی انجام شود که خوشبختانه در روند برنامه به آن توجه شده است. عشایری با بیان اینکه براساس گزارش به دست آمده ۳۳ درصد از اقدامات برنامه ملی به حوزه توسعه خدمات روبنایی، ۱۵ درصد توسعه زیرساخت‌های شهری، ۱۱درصد توسعه فضاهای عمومی، ۲ درصد تهیه طرح و برنامه‌های بازآفرینی و ۳۹ درصد نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن اختصاص دارد گفت: طبق این برنامه سهم سالانه بخش خصوصی در حوزه نوسازی مسکن ۱۰ هزار میلیارد تومان، دستگاه‌های دولتی ۷۵۰۰ میلیارد تومان و شهرداری‌ها ۷۲۰۰ میلیارد تومان مشخص شده است.

به گفته عشایری طبق اطلاعات جمع‌آوری شده باید ۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار متر مربع فضاهای روبنایی، ۱۳۲ میلیون متر طول ارتقای شبکه تاسیسات شهری، ۵/ ۸۲ میلیون متر مربع فضاهای شهری، ۶۰۰/ ۶فعالیت توانمندسازی، اجتماعی، اقتصادی و نوسازی سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکن باید در ۱۳۳۴ محله مذکور به اجرا برسد.وی بیشترین سهم از اقدامات اجرایی در برنامه ملی بازآفرینی را برعهده بخش خصوصی دانست و افزود: در بین دستگاه‌های دولتی نیز به ترتیب وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، کشور و.... دارای بیشترین سهم از اقدامات هستند.