آرشیو روزنامه شماره ۴۵۷۶ دنیای اقتصاد

اخبار مدیران - روزنامه شماره ۴۵۷۶

 • آموزش نسل بعدی مدیران

  مترجم: مهدی نیکوئی
  منبع: hbr: نیاز به توسعه مهارت‌های مدیریتی و رهبری هیچ‌گاه تا این اندازه اضطراری نبوده است. شرکت‌ها از هر نوع و اندازه متوجه شده‌اند که در محیط پرنوسان، نامطمئن، پیچیده و پرابهام کنونی، نیاز به مهارت‌ها و قابلیت‌های مدیریتی و رهبری جدیدی دارند؛ مهارت‌ها و قابلیت‌هایی که با آنچه آنها را در گذشته به موفقیت رسانده، بسیار متفاوت هستند. این نیاز هم احساس شده که توسعه مهارت‌های رهبری سازمانی نباید تنها به مدیرعامل با اعضای هیات‌مدیره محدود شود. در شرایط کنونی که سازوکارهایی برای مشارکت بیشتر و مستقیم‌تر کارکنان فراهم می‌شود و نوآوری‌های آنها تشویق می‌شود، نیاز است تا مهارت‌ها و قابلیت‌هایی در رهبران سازمان‌ها توسعه یابد که منطبق با استراتژی و فرهنگ سازمانی مطلوب باشد.
 • آیا داشتن یک رئیس بد باعث می‌شود شما هم رئیس بدی باشید

  مترجم: رویا مرسلی
  منبع: hbr: تحقیقات نشان می‌دهد که سوء‌استفاده مدیریتی می‌تواند سالانه به میلیون‌ها دلار ضرر شرکت‌ها در قالب کاهش بهره‌وری، افزایش نرخ گردش کارمندان و شکایت‌های قضایی بینجامد. تحقیقات قبلی نشان داده‌اند که رفتار رهبران سازمان می‌تواند در سطح پایین‌تر سازمان بر رفتار و عمل کارمندان اثر بگذارد اما با این حال نمی‌توان نتیجه گرفت مدیرانی که مورد آزار قرار گرفته‌اند، خود نیز به آزار کارمندان خود مبادرت ورزند. پس چرا مدیران به سوء‌استفاده در سازمان‌ها ادامه می‌دهند یا چرا چنین نمی‌کنند و چه وقت چنین اقدامی را در دستور کار خود قرار می‌دهند؟
 • مدیریت بازخوردها

  مترجم: سید‌حسین علوی لنگرودی
  منبع: HRM alavitarjomeh@gmail.com: در این مقاله به پنج توصیه کاربردی در مورد بازخورد نشان دادن اشاره خواهد شد.

ویدئوهای اقتصادی

بیشتر