غریزه ترس: از بقا تا استراتژی کسب و کار

 انسان‌‌‌های اولیه، برخلاف حیوانات دیگر، در تاریکی نمی‌‌‌دیدند و حس بویایی تیزی نداشتند. این محدودیت‌ها باعث می‌‌‌شد که آنها نتوانند خطرات پنهان در تاریکی را به خوبی شناسایی کنند.

هنگامی که انسان‌‌‌های اولیه به تاریکی نگاه می‌‌‌کردند، ذهنشان شروع به تصور و تخیل می‌‌‌کرد که چه موجودات یا خطراتی ممکن است در آن پنهان باشند. این توانایی تخیل و تصور به آنها کمک کرد تا آگاهی و شناخت خود را توسعه دهند. ترس، به عنوان یک محرک قوی، آنها را وادار به ایجاد راه‌‌‌حل‌‌‌ها و استراتژی‌‌‌هایی برای بقا کرد. آنها با استفاده از تخیل و خلاقیت خود، ابزارها و روش‌هایی برای مقابله با خطرات و چالش‌‌‌ها ابداع کردند. با این حال، فاراندا اشاره می‌کند که ترس نیز بسیاری عوارض ناخواسته دارد. این عوارض می‌توانند شامل اضطراب، استرس و موانعی بر سر راه پیشرفت و نوآوری باشند.

در این بین استراتژی کسب‌و‌کار نه‌تنها درباره موفقیت و توسعه است، بلکه شامل مقابله با ترس و غلبه بر آن نیز می‌شود. ترس‌‌‌ها می‌توانند موانعی جدی بر سر راه اجرای استراتژی‌‌‌های جدید باشند. اگر رهبر یک شرکت به استراتژی شرکت باور نداشته باشد، می‌تواند بسیار مشکل‌‌‌ساز باشد.

همچنین اگر تنها رهبر کسب‌و‌کار به استراتژی باور داشته باشد و دیگر اعضای تیم نه، این نیز چندان راهگشا نیست. البته وضعیت زمانی بدتر می‌شود که ترس‌‌‌ها تیم را فلج کنند و مانع از پیشرفت و تحقق اهداف آن‌‌‌ شوند.

ترس‌‌‌های مرتبط با استراتژی کسب و کار را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:

  ترس از نشان دادن ناتوانی

استراتژی همیشه درباره انجام کاری جدید است. انجام کارهای جدید یعنی خروج از منطقه راحتی و ورود به مناطقی که شاید تیم در آنها مهارت نداشته باشد. این موضوع ترسناک است و می‌تواند باعث شود که مدیران برخی ابتکارات استراتژیک را مسدود کنند.

  ترس از دست دادن موقعیت

تغییرات استراتژیک می‌توانند ساختار شرکت را تغییر دهند.

افرادی که دارای موقعیت‌‌‌های بالایی هستند، ممکن است نگران این باشند که آن موقعیت‌‌‌ها را از دست بدهند. این موضوع به راحتی می‌تواند موجب مقاومت آنها در برابر تغییرات شود.

  ترس از اشتباه کردن

کسانی که در کسب‌و‌کارهای بزرگ کار کرده‌‌‌اند، می‌‌‌دانند که همیشه این باهوش‌‌‌ترین افراد نیستند که ترفیع می‌‌‌گیرند، بلکه ترفیع شامل کسانی که اشتباهات بزرگ نمی‌‌‌کنند

هم می‌شود. اجتناب از اشتباه یکی از ویژگی‌‌‌هایی است که به بقا در محیط‌‌‌های رقابتی کمک می‌کند. اما ترس می‌تواند مانع از نوآوری و اجرای استراتژی‌‌‌های جدید شود.

برای اجرای موفق استراتژی، لازم است که این سه ترس را شناسایی و بر آنها غلبه کرد.

 راهکارهای مقابله

  آموزش و توسعه مهارت‌‌‌ها

برای کاهش ترس از نشان دادن ناتوانی، می‌توان با آموزش و توسعه مهارت‌‌‌های تیم، آنها را برای مواجهه با چالش‌‌‌های جدید آماده کرد.

  ارتباطات موثر

برای کاهش ترس از دست دادن موقعیت، باید با اعضای تیم به صورت باز و شفاف درباره تغییرات صحبت کرد و اطمینان داد که تغییرات به نفع همه است.

  فرهنگ تحمل خطا

برای کاهش ترس از اشتباه کردن، ایجاد فرهنگی که تحمل خطا و اشتباهات را به عنوان بخشی از فرآیند یادگیری و نوآوری پذیرا باشد، ضروری است.

ترس‌‌‌ها می‌توانند موانع جدی بر سر راه اجرای استراتژی‌‌‌های کسب و کار باشند. اما با شناخت و مقابله با این ترس‌‌‌ها، می‌توان به موفقیت و توسعه دست یافت. استراتژی کسب‌و‌کار باید علاوه بر موفقیت و توسعه، به مقابله با ترس‌‌‌ها و غلبه بر آنها نیز توجه کند. با اتخاذ راهکارهای مناسب، می‌توان تیم را از ناتوانی و قفل شدن توسط ترس‌‌‌ها نجات داد و آنها را به سمت موفقیت هدایت کرد.