مزایای رویکرد چند‌‌تخصصی  به تومورهای مغزی کودکان

دکتر اشرافی درباره‌‌‌ مزایای رویکرد چند‌تخصصی به تومورهای مغزی کودکان گفته: این روش درمانی، باعث افزایش طول مدت زندگی و کاهش عوارض بیماری می‌شود اما متاسفانه پیش از این در ایران چنین رویکردی رواج نداشته است.

وی ادامه داد: پیش از بهره‌‌‌گیری از رویکرد درمان چند‌تخصصی، وقتی کودکان مبتلا به تومور مغزی به جراحان مغز و اعصاب مراجعه می‌‌‌کردند، پزشکان معالج در ابتدا بیمار را جراحی کرده و سپس مراحل دیگری مانند شیمی‌‌‌درمانی و رادیوتراپی را در طرح درمان کودکان قرار می‌‌‌دادند.

به گفته اشرافی، تا پیش از رویکرد درمان چندتخصصی، به جای آنکه در شورای پزشکان و متخصصان درباره‌‌‌ برنامه‌‌‌ درمانی تومورهای مغزی کودکان تصمیم‌گیری شود، اقدامات درمانی به صورت جزیره‌‌‌ای و پس از جراحی کودک انجام می‌‌‌شد.

این جراح مغز و اعصاب یادآور شد: این شیوه‌‌‌ قدیمی، باعث سردرگمی بیمار، از دست رفتن زمان طلایی برای درمان موثر، شناخته نشدن برنامه‌‌‌های درمانی جدید و در نهایت آسیب بیمار می‌‌‌شد.

اشرافی با تاکید بر اینکه رویکرد چند‌تخصصی به تومورهای مغزی کودکان در ایران نیازمند توجه بیشتری است، گفت: ما از اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک با رویکرد چند‌تخصصی به تومورهای مغزی کودکان، طرح درمان فرزندانمان را پی گرفته‌‌‌ایم و نتایج به دست آمده به ما نشان داده است که این روش درمانی نسبت به روش پیشین، موثرتر است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش بازدهی رویکرد چند‌تخصصی به تومورهای مغزی کودکان در ایران نسبت به روش‌های پیشین محسوس است؟ عنوان کرد: تاکنون تحقیق تجربی دقیقی در این خصوص انجام نشده است چون سرطان بیماری مزمنی است و بررسی نتایج درمانی آن به صرف حداقل سه سال زمان نیاز دارد.

اما مشاهدات عینی متخصصان در بیمارستان محک نشان می‌دهد برگزاری جلساتی که مبتنی بر رویکرد درمان چند‌تخصصی است، نتایج بهتری را برای بهبود کودکان مبتلا به تومورهای مغزی حاصل کرده است.

اشرافی با بیان اینکه جلسات توموربرد منطقه‌‌‌ای در بیمارستان محک نیز با هدف پیگیری رویکرد چندتخصصی نسبت به تومورهای مغزی کودکان انجام می‌گیرد، یادآور شد: اکنون در بیمارستان محک با رویکرد چند‌تخصصی بر درمان تومورهای مغزی کودکان متمرکز شده‌‌‌ایم که منجر به افزایش دانش و تخصص درباره‌‌‌ تومورهای مغزی شده و در نتیجه درمان موثرتری نیز حاصل شده است.

وی با بیان اینکه برای متخصصان داخلی در کنگره دوسالانه بین‌المللی انکولوژی کودکان (یادبود پروفسور پروانه وثوق) مزایای بهره‌‌‌مندی از رویکرد چند‌تخصصی در درمان تومورهای مغزی کودکان تشریح می‌شود، افزود: در این کنگره می‌توانیم تجربیات خود درباره‌‌‌ رویکرد چند‌تخصصی به تومورهای مغزی کودکان را به اشتراک بگذاریم؛ گرچه خود نیز هنوز در حال بررسی این نوع رویکرد هستیم. اشرافی در پایان سخنانش با اشاره به محدودیت‌های رویکرد چند‌تخصصی به تومورهای مغزی کودکان در ایران بیان کرد: بسیاری از داروهای درمان تومورهای مغزی کودکان در ایران یا در دسترس نیست یا با کیفیت پایین‌‌‌تری نسبت به استانداردهای جهانی موجود است.

از سوی دیگر انجام برخی از آزمایش‌‌‌ها در ایران امکان‌‌‌پذیر نیست و ارسال نمونه برای خارج از کشور نیز با دشواری‌‌‌هایی همراه است؛ بنابراین در کشورهای در حال توسعه‌‌‌ای مانند ایران، مسائل و چالش‌‌‌های درمانیِ متمرکز بر رویکرد چند‌تخصصی، قابل تأمل است.  وی اظهار امیدواری کرد که بررسی چالش‌‌‌های درمانی رویکرد چند‌تخصصی به تومورهای مغزی کودکان در کنگره دو‌سالانه بین‌المللی انکولوژی کودکان در ایران (یادبود پروفسور پروانه وثوق) به ارتقای دانش متخصصان سرزمینمان در این حوزه، کمک کند.