خیلی‌ها معتقدند اگر می‌خواهید فرهنگ سازمانی شرکت بنز را بشناسید باید در ابتدا مشتریان و طرفداران محصولات این غول خودروسازی را به درستی بشناسید. در واقع محصولات و مدل‌های مختلف بنز به گونه‌ای طراحی و ساخته می‌شوند که انعکاس‌دهنده فرهنگ سازمانی شرکت که در تار و پود شرکت و در اعماق ذهن تمام کارکنان شرکت نهادینه شده است باشند. مهم‌ترین اصل در فرهنگ سازمانی بنز، نظم و انضباط و رعایت دقیق و همیشگی استانداردهای مخصوص بنز است. شرکت بنز به‌شدت هدف‌محور است و کارکنان شرکت نیز به خوبی آموخته‌اند که چگونه باید در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های بزرگ بنز کار کنند. در شرکت بنز کارکنان این اجازه را دارند تا برای رسیدن به هدفی که دنبال می‌کنند دست به هر ریسکی بزنند و اطمینان دارند که شرکت به‌طور کامل پشتیبان آنهاست.

واکنش سریع نشان دادن به تغییر خواسته‌ها و نیازهای مشتریان یکی دیگر از اصول فرهنگ سازمانی بنز است که کارکنان شرکت را آزاد می‌سازد تا برای برآورده کردن نیازهای مشتریان دست به هر گونه نوآوری و ساختارشکنی بزنند و در این مسیر از هیچ چیز نهراسند. به همین دلیل هم هست که ما شاهد آن هستیم که سبد محصولات و مدل‌های بنز جزو متنوع‌ترین و کامل‌ترین سبدهای محصولات در بین تمام خودروسازان دنیاست. به همین دلیل هم هست که شرکت بنز را به عنوان بهترین مصداق و نماد احترام به خواسته‌های مشتریان می‌شناسند و این همان چیزی است که در فرهنگ شرکت بنز به شکل‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفته و از سوی کارکنان نیز به‌طور جدی پیگیری می‌شود. دیسیپلین کاری مبتنی بر سختکوشی و جدیت از جمله ویژگی‌های فرهنگ سازمانی بنز است که از سوی تمام کارکنان شرکت در سراسر جهان محترم شمرده می‌شود و همه کارکنان در تمام برنامه‌ریزی‌های خود به آن توجه دارند و خروجی حاکم بودن چنین دیسیپلین سختکوشانه‌ای را می‌توان در محصولات تولید شده توسط این کارکنان مشاهده کرد که کوچک‌ترین نقطه ضعفی در آنها مشاهده نمی‌شود. در واقع، فرهنگ سازمانی شرکت بنز به گونه‌ای شکل گرفته که رعایت انضباط و سختکوشی از سوی کارکنان نه به عنوان یک چیز دیکته شده از بالا و به صورت یک وظیفه بلکه به عنوان یک عادت روزانه و مطلوب از سوی کارکنان در نظر گرفته می‌شود و کسانی که در بنز کار می‌کنند در خارج از محیط کار نیز افرادی سختکوش و منضبط هستند و جالب‌تر آنکه اغلب مشتریان محصولات بنز را نیز افرادی تشکیل می‌دهند که از نظر شخصیتی و رفتاری افرادی باانضباط و منظم هستند و در این میان مشخص نیست که آیا این شرکت بنز بوده که در دهه‌های گذشته باعث شده تا کسانی به سراغ خرید محصولاتش بیایند که افرادی منضبط و با دیسیپلین باشند یا اینکه علایق و خواسته‌های مشتریان قدیمی بنز که عمدتا افرادی منظم و دوستدار انضباط و توجه به جزئیات بوده‌اند موجب شده تا فرهنگ شرکتی بنز به این شکل درآمده است.