ملکه copy

‌ ملکه ویکتوریا در سال ۱۸۳۷ میلادی، یعنی در ۱۸سالگی، به تخت نشست و تا پایان عمرش در سال ۱۹۰۱ میلادی حکمرانی کرد. دوران سلطنت او همزمان با عصر بزرگ صنعتی شدن، توسعه اقتصادی و گسترش امپراتوری بریتانیا بود.

او سه مورد از این چهار طراحی را در ۱۴سالگی و زمانی که شاهزاده بود خلق کرد. این طراحی‌ها افرادی را حین سوارکاری به تصویر می‌کشند. یکی از این طراحی‌ها یک شوالیه سوار بر اسب را با مرکب به تصویر کشیده است. دیگری که با مداد خلق شده است، زنی با لباس مجلل را روی اسب نشان می‌دهد. طراحی سوم نیز با همین موضوع خلق شده است. ملکه ویکتوریا طراحی چهارم را در نخستین سال سلطنتش خلق کرده است. این طراحی زنی را به تصویر کشیده است که تاج بر سر گذاشته است و برای توضیحات آن کلمه «علیاحضرت»‌ نوشته شده است. گمان می‌رود که این مجموعه طراحی‌ها توسط دختر نقاش دربار ملکه ویکتوریا جمع‌آوری شده باشد.