«پایان دموکراسی» در بازار کتاب ایران

به نظر اینان، انتخاب دونالد ترامپ در ایالات متحده نماد ظهور عصری جدید در تفکر سیاسی است که در آن دموکراسی مانند گذشته جای پای محکمی ندارد. اینان ظهور نیروها و حکومت‌های اقتدارگرا و ضدلیبرال با سمت‌گیری‌های ملی و بیگانه‌ستیز را در جاافتاده‌ترین دموکراسی‌های غربی با شگفتی و ناباوری مورد مطالعه قرار می‌دهند؛ ظهور پدیده ترامپ، پایان دموکراسی نیست ولی از علائم ضعف و فتورِ آن است. کتاب «پایان دموکراسی» در ۲۶۰ صفحه و تیراژ ۱۱۰۰ نسخه توسط انتشارات فرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم منتشر شده است.

این مطلب برایم مفید است