انتشار نخستین شماره مجله «وزن دنیا»
این مطلب برایم مفید است