به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی ترابی، مدیر دفتر موسیقی دراین‌باره توضیح داد: درباره حامی به این جمع‌بندی رسیدیم که وی دخالتی در این اتفاق نداشته است. این اشتباه تعمدی یا قصور، از طرف تیم برگزاری در سالن بوده و متوجه شخص آقای حامی نیست. حامی از خوانندگان بسیار با شخصیت و خوش‌سابقه است. این موضوع از عملکرد و اشعار حمید حامی مشخص است. پخش تصاویر غیر اخلاقی در کنسرت وی باید پیگیری و مسبب آن مشخص شود. وی افزود: اینکه پخش‌کنندگان تصاویر متعلق به گروه بودند یا سالن، به دست گروه ارشاد استان بررسی می‌شود. ما آنجا نبودیم و به همین دلیل قضاوتی نخواهیم داشت. ارشاد استان مجوز کنسرت را داده است و خودش هم بررسی خواهد کرد. در اجرای کنسرت، هر بخشی مسوولیتش منفک و مشخص است. فردی که تصویر را پخش می‌کند، مسوولیتش مشخص است و به همین دلیل، موضوع قابل بررسی دقیق است. مدیر دفتر موسیقی در ادامه به وضعیت مهدی یراحی و حمید عسگری اشاره کرد و گفت: اگر تقاضای مجوز از سوی این خوانندگان به دست ما برسد، ما آن را بررسی می‌کنیم. من تاکنون کلمه غیرمجاز را برای این خوانندگان به کار نبرده‌ام.