جزئیات ماجرا

دهه اول: با مروری بر آمار منتشر شده از تعداد پدیدآورندگان کتاب طی چهار دهه اخیر، شاهد هستیم که در دهه اول انقلاب اسلامی ایران در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۶ حدود ۲۶ هزار و ۹۷۸ پدیدآورنده کتاب منتشر کرده‌اند و این تعداد در چهارمین دهه انقلاب اسلامی ایران به ۶۰۴ هزار و ۷۸۱ پدیدآورنده رسیده است. در نخستین دهه انقلاب اسلامی، بیشترین آمار تعداد پدیدآورندگان به سال ۱۳۶۴ و دولت سوم اختصاص دارد که تعداد آنها به چهار هزار و ۴۸۴ نفر می‌رسد و کمترین تعداد نیز به سال ۱۳۵۷ اختصاص دارد که تنها از ۳۱۲ نفر پدیدآورنده، کتاب منتشر شد.

 دهه دوم: در دومین دهه پیروزی انقلاب اسلامی ایران اما در فاصله سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶ و دولت‌های چهارم تا ششم، مجموع تعداد پدیدآورندگان کتاب به ۷۶ هزار و ۳۶۰ نفر رسید. در این میان، تعداد پدیدآورندگان در سال ۱۳۶۷، سه هزار و ۴۱۴ نفر بودند که در سال ۱۳۷۶ به ۱۱ هزار و ۷۴۹ نفر رسید. در دومین دهه انقلاب، بیشترین آمار پدیدآورنده به سال ۱۳۷۶ یعنی ۱۱ هزار و ۷۴۹ نفر اختصاص دارد. با ورود انقلاب اسلامی ایران به سومین دهه، انتشار کتاب سیر صعودی به خود می‌گیرد و انتشار تعداد کتاب‌ها به ۳۷۵ هزار و ۲۶۱عنوان می‌رسد. در کنار این افزایش عنوان نیز طبیعتا تعداد پدیدآورندگان کتاب با رشد بالایی روبه‌رو می‌شود؛ به‌طوری که ۲۶۶ هزار و ۷۲۰ نفر پدیدآورنده در این دهه کتاب منتشر کردند.

دهه سوم: در دهه سوم انقلاب اسلامی ایران در فاصله سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۶، سه دولت هفتم، هشتم و نهم فعالیت کردند که در میان آنها آمار پدیدآورندگان از ۱۳ هزار و ۹۳۹ نفر به ۳۹ هزار و ۴۲۷ نفر رسید و این آمار هر سال با رشد همراه بود.

 دهه چهارم: اما آمارها نشان می‌دهد که چهارمین دهه پیروزی انقلاب اسلامی ایران در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶، اوج فعالیت‌های صنعت نشر کشور در تولید عناوین است. بیش از ۷۲۶ هزار و ۸۶۰ عنوان کتاب همزمان با چهارمین دهه انقلاب منتشر شد که عدد و رقم بسیار خوبی در زمینه تولید کتاب به شمار می‌آید. تعداد پدیدآورندگان کتاب نیز در این دهه با رشد روبه‌رو بوده است و بیش از ۶۰۴ هزار و ۷۸۱ نفر به‌عنوان پدیدآورنده در چهارمین دهه پیروزی انقلاب اسلامی ایران کتاب منتشر کردند. در این میان، تعداد پدیدآورندگان از ۴۱ هزار و ۷۵۵ نفر در سال ۱۳۸۷ به ۸۹ هزار و ۴۷۴ پدیدآورنده در سال ۱۳۹۶ رسید.

نقش‌آفرینی پدیدآورندگان زن در چهاردهه

بررسی آمارهای تفکیکی می‌تواند وضعیت رشد پدیدآورندگان زن و مرد طی ۴۰ سال اخیر را به روشنی نشان دهد. مطابق با نمودارهای تولید شده از سوی خانه کتاب، افزایش مشارکت پدیدآورندگان زن در این چهار دهه، رشد بسزایی داشته؛ آنچنان‌که در فواصل ۱۰ ساله از سال ۱۳۵۷، تعداد پدیدآورندگان به ترتیب ۱۱، ۲۹۳، ۲۰۶۳ و ۱۰۰۶۲ بوده است و این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۲۸۲۳۹ پدیدآورنده زن رسیده است. با این همه رسیدن آمار پدیدآورندگان زن از ۱۱ به ۲۸۲۳۹ نفر، موید رشد فراوان و مشارکت بالای زنان در حوزه نشر بوده است. آمارهای تفکیکی برای پدیدآورندگان مرد نیز شرایط نسبتا مشابهی دارد؛ آنچنان‌که در فواصل ۱۰ ساله، تعداد پدیدآورندگان مرد به ترتیب ۲۸۸، ۳۰۳۳، ۹۷۴۵ و ۳۰۸۶۰ بوده و این عدد در سال ۹۶ به ۶۰۰۳۳ نفر رسیده است.

32 (1)