در پرونده سینمایی این شماره درباره ظهور نسل جدید سینماگران جوان ایرانی، به کارنامه گروه سینمایی رودفیلم توجه شده و در کنار آن با فردین‌صاحب‌الزمانی و پیام یزدانی نیز گفت‌وگو شده است. همچنین گفت‌وگو با بهنام بهزادی نیز بخش دیگری از این پرونده است. در بخش تئاتر از این نشریه با حسین پارسایی و ساناز بیان گفت‌وگویی انجام شده که محوریت آن تازه‌ترین اجراهای تئاتری آنهاست و در ادامه پرونده‌ای نیز درباره کریل چرچیل منتشر شده است. در بخش ادبیات این دوماهنامه گفت‌وگویی اختصاصی با اورهان پاموک داشته و آن را دستمایه پرونده‌ای درباره این نویسنده کرده است و در بخش موسیقی نیز پرونده‌ای درباره جون بائز و موسیقی اعتراض درج شده است. دوماهنامه تخصصی هنر (شیوه) به مدیر مسوولی مجید رجبی  معمار و سردبیری سیدعماد حسینی به قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.