این گروه با بررسی و در نظر گرفتن باورهای رایج تاریخ و فرهنگ ایران، آب را به عنوان ابزاری برای تجربه‌ موسیقایی در نظر گرفته است. به این ترتیب از مخاطبان دعوت کرده است با این تجربه همراه شوند تا بار دیگر آب را ببینند، بشنوند و بنوازند. تمام آب مصرف شده در این پروژه برای آبیاری گیاهان استفاده خواهد شد. در دعوت‌نامه گروه «موسیقی برای همه» آمده است: «ایران از دیرباز، جغرافیایی کم‌آب و خشک بوده است. از این رو، تکریم و تقدیس آب، از ویژگی‌های بارز ایرانی‌ها –لااقل در گذشته- به‌شمار می‌رود. نگاه داشتن حرمت آب نه فقط در ستایش آن، بلکه در مراسم و مناسک، معماری، نگارگری، فرش و شعر نیز نمود می‌یابد. آب، مظهر روشنایی، نماد پاکی؛ و میهن، آب و خاک. با این همه، نبود آب، این گوهر گرانبها، پیام‌آور صلح و نشاط؛ برابر با قحطی، نابودی و ویرانی‌ است.» این برنامه ساعت ۱۵ تا ۲۲ در خانه موزه بتهوون (چمن‌آرا) به نشانی خیابان کریم‌خان‌زند، خیابان میرزای شیرازی، شماره ۶۹ برگزار خواهد شد.