مرتضی حنانه در یازدهم اسفند ماه ۱۳۰۱ در تهران متولد شد. پس از پایان دوره ابتدایی، به اصرار پدر در هنرستان موسیقی ملی به تحصیل مشغول شد. در آن زمان، هنرستان موسیقی ۱۰ نفر از موسیقی‌دانان را از چکسلواکی برای آموزش به هنرآموزان هنرستان استخدام کرده بود که مرتضی حنانه آموختن هورن (کر) را زیر نظر رودولف اوربانتس آغاز کرد. وی یکی از مطرح‌ترین موسیقیدان‌ها و آهنگسازان زمان خود بود و آثار زیادی از وی به جا مانده که از جمله آن می‌توان به موسیقی سریال «هزار دستان» اشاره کرد. شب زنده‌یاد «مرتضی حنانه» ساعت ۲۰ در خانه فرهنگ و هنر کارفه برگزار خواهد شد.