قهرمان رمان «هنوز من» لوئیزا کلارک است که اکنون به شهر نیویورک رسیده و آماده اتفاقاتی تازه در زندگی است. وی در عین حال به این فکر می‌کند که می‌تواند رابطه عاطفی خود را با دوستی که چند هزار مایل با او فاصله دارد، حفظ کند. با این همه او با جاشوا آشنا می‌شود و این آشنایی برای او این ارمغان را به همراه دارد که بار دیگر به خودش و ندای قلبش گوش دهد و به این فکر کند که لوئیزا کلارک واقعا کیست؟ رمان «هنوز من» به قیمت ۴۶ هزار تومان از سوی نشر آموت منتشر شده است.