نسخه اصلی این کتاب که در سال ۲۰۱۲ توسط انتشارات دانشگاه شیکاگو به چاپ رسیده به دلیل نگرانی‌هایی که بین مردم آمریکا و اذهان عمومی جهان پس از مشاهدات وضعیت زندانیان ابوغریب و گوانتانامو به وجود آمده نوشته شده است. گروهی با قرار دادن امنیت ملی و اجتماعی در صدر اولویت‌های حکومت، توسل به هر شیوه‌ای حتی توسل به درجات مختلف خشونت را برای دستیابی به اطلاعات حساس روا می‌دارند. برخی دیگر اما حوزه عمل بازجویان را به قانون و اصول اخلاقی محدود می‌کنند و بر این باورند که حتی در دشوارترین شرایط نیز عملِ بازجویان باید در چارچوب قانون باشد. اسکرکر در این کتاب به این دو رویکرد پرداخته و آنها را از چشم فیلسوفان و حقوقدانان نگاه کرده است. کتاب «اخلاق بازجویی» در ۴۱۰ صفحه و به قیمت ۴۴ هزار تومان از سوی نشر نو منتشر شده است.