وی ابتدا به‌سازی دیگر علاقه داشت؛ اما با شنیدن صدای نی حسن کسائی از رادیو به شدت شیفته صدای نی شد. در سال ۱۳۴۶ توسط احمد عبادی به رادیو راه یافت و در سال ۱۳۵۰ در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی به فعالیت مشغول شد. وی در گروه استادان موسیقی ایران به همراهی فرامرز پایور، جلیل شهناز، علی‌اصغر بهاری و محمد اسماعیلی عضویت داشت و به همراه این گروه اجراهایی در ایران و سایر کشورها داشت. همچنین وی در آثاری مانند نوا و سر عشق با محمدرضا شجریان همکاری کرده‌است. مستر کلاس نی‌‎نوازی و شیوه سه تارنوازی به سبک استاد عبادی ۲۲ اردیبهشت ساعت ۱۵ در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد.