به گزارش وزارت نیرو، علی پوراحمد درباره شرایط عمومی حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی ادامه داد: تعداد استان‌‌‌های واقع در این حوضه آبریز ۱۵استان است و به‌‌‌عبارت‌‌‌دیگر ۴۳‌درصد جمعیت کشور در این بخش قرار دارد.

وی افزود: سرانه آب تجدیدپذیر کشور برابر با ۱۲۷۱مترمکعب و سرانه آب تجدیدپذیر حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی برابر ۴۷۳مترمکعب است.

رئیس حوضه آبریز فلات مرکزی و حوضه‌‌‌های شرقی کشور خاطرنشان کرد: براساس استانداردهای بین‌المللی، آب قابل‌‌‌برنامه‌‌‌ریزی به میزان حدود ۴۰‌درصد آب تجدیدپذیر باید محدود شود تا ضمن تاب‌‌‌آوری در برابر خشکسالی، به حفظ اکوسیستم و توسعه پایدار بر مبنای توان اکولوژیک کمک کند.

پوراحمد گفت: در حال حاضر حدود ۸۸.۹‌درصد آب تجدیدپذیر کشور مصرف می‌شود که بیش از دوبرابر شاخص کمیسیون پایدار سازمان ملل است. وی درباره تغییرات سرانه آب تجدیدپذیر و جمعیت کشور طی یک‌قرن اخیر افزود: در چهار دهه گذشته، سرانه آب تجدیدپذیر کشور، یک‌‌‌سوم شده است. با ادامه این روند و افزایش جمعیت به ۱۰۶میلیون نفر در سال ۱۴۲۰، پیش‌بینی می‌شود سرانه آب تجدیدپذیر کشور به حدود ۹۷۶مترمکعب در سال کاهش یابد که براساس شاخص فالکن مارک به معنای عبور کشور از شرایط فعلی (تنش آبی) به شرایط بحران آبی در سال ۱۴۲۰ است.

رئیس حوضه آبریز فلات مرکزی و حوضه‌‌‌های شرقی کشور خاطرنشان کرد: در این‌‌‌ خصوص راهکارها و پیشنهادهایی مطرح است که از جمله می‌‌‌توان به اهتمام در اجرای برنامه‌‌‌های مدیریت مصرف آب شرب، ممنوعیت واگذاری اشتراک به مصارف غیرشرب از شبکه آب شرب، ضرورت جداسازی مصارف غیرشرب از شرب به‌‌‌ویژه فضای سبز و ضرورت کنترل برداشت‌‌‌های چاه‌‌‌های کشاورزی در شعاع ۲کیلومتری منابع آب شرب اشاره کرد.

پوراحمد به وضعیت بارندگی تجمعی حوضه‌‌‌های آبریز ۹گانه اشاره کرد و گفت:‌ اختلاف بارندگی تجمعی از ابتدای سال آبی (اول مهر تا ۹تیرماه سال‌جاری) نسبت به میانگین بلندمدت در حوضه آبریز ارس ۳۱درصد، سفیدرود بزرگ یک‌درصد، اترک و حوضه‌‌‌های شمالی ۱۴درصد، کرخه و مرزی غرب ۱۸درصد، کارون بزرگ یک‌درصد و دریاچه ارومیه ۱۳‌درصد رشد نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: این در حالی است که همین نسبت در خصوص حوضه آبریز زهره-جراحی و حوضه‌‌‌های جنوبی ۳درصد، فلات مرکزی و شرقی یک‌درصد و زاینده‌‌‌رود و حوضه‌‌‌های جنوب غربی فلات ۴‌درصد روند نزولی را به ثبت رسانده است.