وی گفت: صنایع شاخص در بخش غذایی و آشامیدنی نیز در کنار یکدیگر سند توسعه‌ای طراحی و روی موضوعات کلیدی نظیر پخش هیبریدی در حوزه صنایع غذایی، تامین مواد اولیه و... برنامه‌ریزی خواهند کرد. معاون امور صنایع وزارت صنعت ضمن تشریح مراحل زنجیره ارزش در صنعت پوشاک و کفش اعم از تامین مواد اولیه، طراحی و مد، تحقیق و توسعه، تولید بازاریابی و فروش و همچنین خدمات پس از فروش گفت: وضعیت پوشاک و کفش نسبت به دو سال پیش بسیار بهتر شده و برای ارتقای وضعیت این صنعت ضروری است توسعه صادرات با تجمیع چند برند مشترک برنامه‌ریزی شود. وی تصریح‌ کرد: اکنون در مرحله نخست زنجیره ارزش که تامین مواد اولیه است، بزرگان این صنعت می‌توانند با جمع‌بندی تقاضا، مواد اولیه این زنجیره را به شکل تجمیعی تولید کنند و در اختیار سایر واحدهای صنعتی قرار دهند و در عین حال در مراحل بعدی زنجیره ارزش نیز می‌توان در کنار یکدیگر از ظرفیت‌های موجود بهره‌مند شد و در نهایت هم رقابتی با تشکیل چند برند مشترک از مجموعه شرکت‌های حوزه پوشاک و کفش شکل بگیرد. صادقی‌نیارکی بر ضرورت برنامه‌ریزی متناسب با ظرفیت‌های موجود در سه بخش توسعه بازار داخلی، خارجی و ارتقای توانمندی‌های نیروی شاغل در این صنعت با همکاری تشکل‌های تخصصی و صنایع پیشران تاکید کرد و گفت: تشکیل مگاپروژه در صنعت پوشاک و کفش با هدف تجمیع تقاضا و تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد چند برند ملی، یکی از اهداف برگزاری این نشست‌های راهبردی است. وی یادآور شد: ملاک باید زنجیره ارزش باشد و در این حوزه در کنار یکدیگر یک مگاپروژه با مجموعه‌ای از شرکت‌های توانمند که هر شرکت شناسه جدای خود را داشته باشد، باید کار را جلو ببرند و فعالان این عرصه از کار انفرادی باید به کار جمعی برسند، اما در حوزه محصول نهایی با هم رقابت کنند.