به گزارش گمرک ایران، مهدی میراشرفی به برنامه‌های گمرک ایران در راستای حمایت از تولید اشاره کرد و افزود: گمرک ایران به‌عنوان تصمیم گیرنده و وضع‌کننده معافیت‌های گمرکی نیست اما می‌‌تواند پیشنهادهایی را پس از بررسی بازخوردهای قوانین و معافیت‌ها از سازمان‌های ذی‌ربط دریافت و ارائه کند. رئیس کل گمرک ایران اظهار کرد: در پیشنهادهای گمرک به‌صورت مشخص، معافیت‌ها به سمت تولیدکنندگان هدایت می‌شود؛ در واقع معافیت برای تولیدکنندگانی اعمال می‌شود که امکان تولید محصولات مورد نیاز را در داخل کشور ندارند. میراشرفی درباره قاچاق کالا و برنامه‌های مقابله با آن نیز گفت: امروز با قاچاق از طریق مبادی رسمی کشور مواجه نیستیم و در این زمینه گمرک ایران با هرگونه قاچاق مقابله می‌کند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در بحث مناطق آزاد نیز گمرک مکلف به حضور است و بر ورود و خروج کالا در این مناطق نظارت خواهد کرد.