همچنین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مجموع اشتغال صنایع کوچک و متوسط، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است که حدود ۸۰۶ هزار نفر از این اشتغال در داخل شهرک‌ها و بقیه بیرون از شهرک‌های صنعتی است. از سوی دیگر سال گذشته یک هزار و ۵۱۴ واحد به بهره‌برداری رسیده غیرفعال مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور مجدد راه‌اندازی شد که این رقم در سال ۹۲ و زمان روی کار آمدن دولت یازدهم ۶۸۰ واحد بوده است. در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ نیز به‌ترتیب ۷۶۸، ۸۵۰ و یک هزار و ۱۷۰ واحد به بهره‌برداری رسیده غیرفعال مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور مجدد راه‌اندازی شد. بیشترین واحدهای به بهره‌برداری رسیده غیرفعال مجدد راه‌اندازی شده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مازندران بود (۱۲۱ واحد) و استان تهران با ۱۰۳ واحد در رتبه بعدی جای گرفت. همچنین از ابتدای مردادماه ۹۶ تا پایان اردیبهشت امسال ۴ هزار و ۲۵۹ فقره قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور منعقد شد که مجموع این قراردادها مساحت یک هزار و ۹۹۹ هکتاری را به خود اختصاص داد. در این بازه زمانی ۱۳۹ واحد کارگاهی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی واگذار شد و ۹۷ واحد دیگر مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

از سوی دیگر از ابتدای مردادماه ۹۶ تا پایان اردیبهشت امسال ۲ هزار و ۲۷۹ واحد صنعتی با اشتغال ۳۳ هزار و ۹۶۰ نفر به بهره‌برداری رسید و یک هزار و ۱۶۶ واحد صنعتی به بهره‌برداری رسیده غیرفعال با اشتغال ۱۹ هزار و ۴۶۴ نفر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حال واگذاری، راه‌اندازی مجدد شد. همچنین امسال تسهیلات ارزان قیمت برای بازسازی صنایع و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی کشور اختصاص یافته که تکمیل طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و حمایت از صنایع کوچک در این اعتبار گنجانده شده است. این اعتبار در قالب تبصره (۱۸)، مناطق محروم و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر با نرخ بهره ۴، ۶، ۱۰ و ۱۲ درصد تخصیص می‌یابد. از سوی دیگر یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب تبصره (۶) قانون بودجه سال ۹۷ برای حمایت از صادرات در نظر گرفته شده است. از ابتدای مردادماه ۹۶ تا پایان اردیبهشت امسال نیز ۱۶ شهرک و ناحیه صنعتی تصویب شد و ۹ شهرک و ناحیه صنعتی به بهره‌برداری رسید. در این بازه زمانی یک هزار و ۴۱۹ هکتار زمین صنعتی ایجاد و یک مرکز خدمات فناوری کسب و کار مورد بهره‌برداری واقع شد. همچنین در این مدت آب ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی به میزان ۵۸۸ لیتر بر ثانیه و برق ۹ شهرک و ناحیه صنعتی به میزان ۶۰۹ مگاوات تامین شد. گازرسانی به ۲۵ شهرک و ناحیه صنعتی و تامین تلفن ثابت و اینترنت ۷۰ شهرک و ناحیه صنعتی نیز در بازه زمانی ابتدای مردادماه ۹۶ تا پایان اردیبهشت ۹۷ انجام شد.