به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، علی سیدزاده در مصاحبه با رادیو گفت: این روند کاهشی براساس مجموع اقدامات صورت گرفته از قبیل اصلاح و بازسازی شبکه‌های فرسوده آب، نشت‌یابی و رفع نشت در شبکه و مخازن و مصادیقی از این نوع جنبه‌ای عملی پیدا کرده است. وی همچنین اظهار کرد: هدررفت آب دو گروه کلی «هدررفت ظاهری» یا هدررفتی که ناشی از خطای مدیریت داده‌ها و سیستم، خطای ناشی از عدم دقت کنتورها و لوازم اندازه‌گیری، خطای ناشی از مصارف و انشعابات غیرمجاز و همچنین «هدررفت واقعی » یا هدررفتی که ناشی از نشت از انشعابات آب، نشت از لوله‌ها، شیرهای قطع و وصل و اتصالات شبکه توزیع، مقدار هدررفت آب ناشی ازسرریز و نشت از مخازن ذخیره آب را شامل می‌شود. مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و نظارت برکاهش هدر رفت آب در شبکه‌های توزیع شرکت مهندسی آب و فاضلاب گفت: هدف اصلی کاهش هدررفت آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک مقابله با کم‌آبی و حفظ محیط‌زیست به‌دلیل خشکسالی‌ها و محدودیت منابع آب است؛ اما هدف مهم دیگر به جنبه اقتصادی این بحث برمی‌گردد.