ابلاغ مقررات گمرک برای مدیریت ارز واردات و مناطق آزاد

۱- واردات کلیه کالاها به‌صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون انجام ثبت سفارش ممنوع است، لذا گمرکات هم جوار با مناطق باید ضمن استقرار کامل در ورودی کالا به مناطق ضمن اخذ ثبت سفارش برای ورود کالا به مناطق نسبت به انجام تشریفات گمرکی کالاهای وارداتی به مناطق بر اساس مصوبه فوق و اعمال مقررات مناطق اقدام کنند.

۲- صدور گواهی ورود کالا به این مناطق منوط به ارائه ثبت سفارش جهت ورود کالا به مناطق از سازمان توسعه و تجارت و تعیین منشأ ارز از سوی بانک مرکزی و انجام تشریفات گمرکی توسط گمرک همجوار آن منطقه خواهد بود.

۳-ارز مورد نیاز کلیه کالاهای ثبت سفارش شده و خدمات صرفا از طریق سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.

۴- بر اساس مصوبات فوق‌الذکر تمامی ثبت سفارش‌های صادره به استثنای مواردی که به آن اشاره خواهد شد با رویه بانکی صادر خواهد شد.

۵- ترخیص کالا با هر رویه منوط به تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی (صدور اعلامیه فروش ارز) از سوی بانک مرکزی خواهد بود که به‌صورت سیستمی اعلام می‌شود.

۶- انجام ثبت سفارش با ارز متقاضی در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی مجاز است.

۷-در راستای بند ۶، واردات بدون انتقال ارز صرفا در چارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (۳۸) آیین‌نامه اجرایی آن مجاز خواهد بود.

۸- واردات کالا از محل مجوزهای صادره توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از محل بند ۹ ماده ۳۸ با ارائه ثبت سفارش با رویه بدون انتقال ارز خواهد بود.

۹- در راستای بند ۳ مصوبات جلسه کارگروه ماده ۱۴ و جلسه کارشناسی صورت گرفته مورخ ۳/ ۲/ ۹۷ درخصوص کالاهای وارداتی قبل از ۲۲/ ۱/ ۹۷ یا دارای بارنامه حمل قبل از تاریخ مزبور نیز«ترخیص کالاهای موصوف از نظر ارائه ثبت سفارش بدون انتقال ارز با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود، مشمولان استفاده از این بند باید از تاریخ ۸/ ۲/ ۹۷ به مدت ۱۵ روز نسبت به اخذ ثبت سفارش اقدام کنند، اعتبار ثبت سفارش مشمول این بند برای ترخیص کالا صرفا تا تاریخ ۱/ ۴/ ۹۷ خواهد بود و قابل تمدید نیست، همچنین مقرر شده شماره، تاریخ و تصویر بارنامه در اطلاعات ثبت سفارش از طریق سازمان توسعه و تجارت به‌طور سیستمی در اختیار گمرک قرار داده شود، از سوی دیگر در صورت ارائه ثبت سفارش مشمول این بند به آن گمرک (از طریق سیستمی)، کارشناسان موظف خواهند بود ضمن کنترل شماره و تاریخ مندرج در ثبت سفارش و اطلاعات بارنامه اظهاری، در صورت مطابق از هر نوع نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام کنند».

۱۰- نرخ ارز به‌طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ ۲۲/ ۱/ ۱۳۹۷ بر اساس هر دلار معادل (۴۲۰۰۰) ریال تعیین می‌شود و متعاقبا در چارچوب نظام شناور مدیریت شده و توسعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و اعمال می‌شود.

۱۱- کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

۱۲- مسوولیت اجرایی کردن سامانه پیشرفته اطلاعات مسافرین (API) بر عهده وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) است. وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذی‌ربط را جهت بهره‌برداری آماده کند و تمامی دستگاه‌ها موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.

۱۳- به منظور جلوگیری از خروج سرمایه، حواله ارزی صرفا می‌تواند تحت مقررات و نظارت بانک مرکزی توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت گیرد.

۱۴- ورود ارز همراه مسافر تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز و ورود مبالغ بیشتر در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع خواهد بود که لازم است همکاران توجه کافی به این موضوع داشته باشند.