به گزارش کنفدراسیون صادرات ایران، در نامه‌ای که غلامرضا باقری مقدم، مدیرکل مشترک‌المنافع و قفقاز سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا صادر کرده، آمده است:  احتراما به پیوست نامه مرکز واردات و امور مناطق ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌شود از یکسو و با عنایت به توافقات اخیر گمرکات دو کشور که درجریان سفر رئیس‌جمهوری ترکیه به تهران به امضا رسید از سوی دیگر و با توجه به اینکه بر اساس توافقات مذکور، اسناد تجاری میان گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت گمرک و تجارت ترکیه به‌طور الکترونیکی مبادله خواهند شد، از این رو از تاریخ صدور نامه مذکور نیازی به تایید اسناد تجاری شرکت‌های ترکیه‌ای در سفارت و سرکنسولگری‌های کشورمان در ترکیه نبوده و لازم است تا مسوولان کنسولی کشورمان ضمن راهنمایی آنان از تایید اسناد مذکور خودداری کنند. از سوی دیگر در این نامه قید شده در صورت مراجعه احتمالی نمایندگان شرکت‌های یادشده و اصرار آنها برای دریافت تاییدیه از نمایندگی‌های کشورمان مراتب پس از دریافت درخواست کتبی از مدیران عامل آن شرکت‌ها اقدام شود.