به گفته او، با توجه به رکود حاکم بر بازار، قیمت روغن کاهش یافته است. همچنین قیمت حبوبات از ثبات نسبی در بازار برخوردار است. کنگری با بیان اینکه کمبودی در تامین ذخایر کالا‌‌‌های اساسی ایام محرم نداریم، افزود: با توجه به فراوانی عرضه، پیش‌بینی می‌شود که قیمت کالا‌‌‌ها در ایام محرم تغییری نداشته باشد. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه قیمت شکر در بازار ثبات ندارد، گفت: قیمت مصوب هرکیلو شکر ۳۵ هزارتومان است که با احتساب ۱۰‌درصد ارزش افزوده و ۳‌درصد سود بنکداری باید با نرخ ۴۲ تا ۴۳ هزارتومان عرضه شود که در نهایت با نرخ ۴۶ هزارتومان به دست مصرف‌کننده برسد، اما به دلیل مشخص نبودن مرجع متولی توزیع بنکداری، قیمت شکر نوسان دارد. وی از افزایش سه برابری مصرف شکر در ایام محرم خبر داد و گفت: بنابر آمار ۳۵ تا ۴۰‌درصد شکر واحد‌‌‌های صنفی فاقد شناسه هستند که باید از بنکداری‌‌‌ها تامین شود، اما متاسفانه امکان خرید شکر صنف ما از بازارگاه وجود ندارد که همین امر منجر به نوسانات قیمت شکر در بازار شده است.