26 copy

دستاوردهای استفاده از نرم‌افزار در صنعت پخش

وی ادامه داد: شرکت‌هایی مثل «همکاران سیستم» در داخل کشور، راهکارهایِ جامع پخش این شرکت‌ها را ارائه می‌دهند؛ نکته تمایز دیگری که نسبت به سایر شرکت‌ها دارند، این است که عملا فرآیندهای بومی‌سازی شده داخل کشور را در نرم‌افزارهای خود اسمبل کرده‌اند و درواقع می‌توانند به این شرکت‌ها خدمات کاملا بومی‌سازی شده را ارائه دهند و همچنین، در جریان اطلاعات و فرآیندها، کمک زیادی به آنها بکنند. صمدزاده تاکید کرد: درنتیجه می‌توان گفت که حضور شرکت‌های نرم‌افزاری و فرآیندهای نرم‌افزاری، اولا باعث سیستماتیک شدن شرکت‌های پخش و فرآیندهای پخش شرکت‌ها می‌شود و دوما می‌تواند در توسعه آنها نقش بسزایی داشته باشد.

لزوم تامین زیرساخت سخت‌افزاری در شرکت‌های پخش

وی همچنین در پاسخ به اینکه برای اینکه شرکت‌های پخش به سمت و سوی فناوری حرکت کنند، چه الزاماتی باید فراهم کنند و از طرف دیگر آیا بسترهای فعلی موجود در حوزه فناوری در داخل کشور کافی است؛ گفت: وقتی صحبت از زیرساخت می‌شود، اولین موضوعی که به نظر می‌رسد، زیرساخت‌های سخت‌افزاری است. از این رو الزامی است که زیرساخت‌های سخت‌افزاری سهم قابل‌توجهی را در شرکت‌های پخش داشته باشند و شرکت‌ها این زیرساخت‌ها را تامین کنند.  معاون توسعه بازار شرکت «همکاران سیستم» تاکید کرد: شرکت «همکاران سیستم» با اتکا به زیرساخت‌هایی مانند «ابرآمد» توانسته خدمات خوبی را در زمینه زیرساخت‌های سخت‌افزاری به شرکت‌های پخش ارائه دهد. بحث دوم آمادگی زیرساختی است که شرکت‌های پخش باید در زاویه اطلاعات خودشان فراهم کنند. یعنی اگر یک شرکت پخش، اطلاعات پایه و یکپارچه‌ای را از مشتریان خود نداشته باشد؛ در استفاده از این اطلاعات برای پیشبرد و توسعه بیزینس خودش هم با مشکل مواجه می‌شود؛ درنتیجه از موضوع دوم با اصطلاح «اطلاعات زیرساختی» برای شرکت‌های پخش یاد می‌شود.

وی یادآور شد: موضوع سوم، به کارگیری فناوری‌ها و تکنولوژی‌هایی است که طبیعتا باید یک زیرساخت نرم‌افزاری آنها را ساپورت بکند. یک مجموعه پخش هم حتما باید دانشِ به کارگیری از آن تکنولوژی را در داخل شرکت خودش ایجاد کند تا درنهایت بتواند از این زیرساخت‌ها در جهت توسعه فرآیندهای کسب و کار خودش بهتر استفاده کند.

هوشمندسازی فرآیندها در صنعت پخش

صمدزاده در پاسخ به اینکه پیش‌بینی شما از آینده و اینکه فناوری تا چه اندازه می‌تواند در این حوزه پیش برود چیست، گفت: امروزه حتی همین همایش و نمایشگاه هم با محوریت «هوشمندسازی فرآیندها در صنعت پخش» عنوان شده و در حال حرکت به سمت و سویی است که فرآیندهای پخش را متکی بر آن اطلاعات و زیرساخت‌های تکنوژلویک و اطلاعاتی، بتواند در هوشمندسازی توانمند کند؛ این هوشمندسازی می‌تواند مدیران را در کسب و کارشان بسیار توانمند کند و ارزش افزوده بیشتری را برای آنها به همراه داشته باشد.

«آمادگی سازمانی» مهم‌ترین محور تحول دیجیتال

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که برای توسعه حوزه فناوری در صنعت پخش نیاز به انجام چه اقداماتی از طرف دولت یا شرکت‌های فناور وجود دارد، گفت: در حال حاضر بسیاری از افراد موضوع یا اصطلاح «تحول دیجیتال» را به کار می‌برند و ممکن است برداشت‌های مختلفی از موضوع «تحول دیجیتال» وجود داشته باشد، چه از منظر دولت و چه از منظر شرکت‌های خصوصی و فعالان صنعت پخش. اما آنچه که مسلم است، محورهای تحول دیجیتال لزوما در زاویه تکنولوژی نیست، بلکه همان «آمادگی سازمانی» مهم‌ترین محوری است که درواقع رویکرد استفاده از دیجیتالایز شدن یا استفاده سیستماتیک در فرآیندها از اطلاعات را فراهم می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد هم ریشه در فرهنگ شرکت‌ها و هم ریشه در آمادگی زیرساخت‌های منابع انسانی و دانشی شرکت‌ها دارد که در وهله اول با حضور شرکت‌های نرم‌افزاری می‌تواند آغاز شود. یعنی شرکت‌های نرم‌افزاری می‌توانند آغازکننده چنین تحولی در شرکت‌های پخش باشند که از این طریق بتوانند فرآیندها را بهبود ببخشند و استفاده از فضای تحول دیجیتال را در سازمان‌ها ساده‌تر کنند.