رئیس اتحادیه قنادان گرگان یادآور شد: نحوه نگاه مسوولان در خصوص قیمت‌‌‌گذاری، اعلام دیر‌هنگام نرخ و همچنین عدم‌همخوانی قیمت تمام شده با افزایش هزینه‌‌‌های تولید چالش اساسی در این حوزه است. وی گفت: با توجه به تورم امسال شاهد افزایش ۴۰ درصدی قیمت‌ها بودیم، اما در کنار آن حقوق کارمندان که بخش اعظم جامعه را تشکیل می‌دهند این میزان افزایش را نداشته و سبب شده توان خرید مردم کاهش یابد. نجاتی تاکید کرد: این عوامل موجب شده تولید کارگاه‌‌‌های تولید شیرینی ۴۰ تا ۵۰‌درصد کاهش یابد و این کاهش تقریبا از چهار سال گذشته مشهود است.