سلحشور گفت: در طرح نهضت ملی مسکن بیش از ۱۸۹‌هزار نفر ثبت‌‌‌نام کردند که بعد از بررسی‌‌‌ها بیش از ۵۴‌هزار نفر تایید نهایی شده‌‌‌اند و برای آنها افتتاح حساب شده است. وی افزود: طرح نهضت ملی مسکن در ۱۳ شهرستان استان فعال شده است که به تفکیک ۴۹‌هزار واحد شهری و ۱۶‌هزار واحد روستایی است. سلحشور گفت: ۲۹‌هزار واحد از ۶۶‌هزار واحد مسکن تکلیف استان هرمزگان مسکن حمایتی است و بقیه شامل مسکن مهر تبدیلی، خود‌مالک شهری، خود‌مالک روستایی، بازآفرینی شهری و احیای بافت‌‌‌های فرسوده و ناکارآمد است. مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان گفت: ۳‌هزار و ۲۰۰ هکتار زمین در حوزه شهری شناسایی و به شهر‌‌‌ها و روستا‌‌‌های استان الحاق شد که سهم شهر بندرعباس بیش از ۹۰۰ هکتار بود. سلحشور گفت: در حوزه بازآفرینی شهری ۱۱ شهر استان به عنوان اولویت شناسایی شده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان افزود: این استان در حوزه بازآفرینی جزو پنج استان پیشتاز کشور است. سلحشور افزود: در حوزه طرح‌‌‌های راه‌سازی و بهره‌‌‌برداری از اماکن عمومی نیز ۲۸ طرح با اعتباری بیش از ۳‌هزار و ۲۶۱ میلیارد تومان به بهره‌‌‌برداری رسیده است.