وی توضیح داد: در صنعت لوازم خانگی، رقابت ایجاد شده و این صنعت جزو صنایعی بوده که در سه سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است، به طوری که تولید از ۱۴.۵ میلیون به ۱۷.۵ میلیون قطعه افزایش یافته است و امسال هم رکورد تولید ۲۰ میلیون قطعه را خواهیم زد. مطمئن باشید امسال در حوزه لوازم خانگی جهش صادراتی خواهیم داشت. برادران تصریح کرد: در حوزه لوازم خانگی قابلیت رقابت با خیلی از کالاهای مشابه خارجی را داریم، باید همان‌طور که بازار داخلی لوازم خانگی رقابتی شده در بازار بین‌الملل هم بتوانیم رقابت کنیم. معاون وزیر صمت در واکنش به این موضوع که برخی تمایل به خرید لوازم خانگی خارجی دارند و ممنوعیت واردات، قدرت انتخاب را از آنها سلب کرده است، گفت: مردم در عمل نشان داده‌‌‌اند که حامی کالاهای داخلی هستند.