اجرای طرح جامع صیانت از خودروهای  ۵ ستاره کیفی در ایران خودرو

ایران خودرو، علاوه بر رعایت الزامات اخذ پنج ستاره کیفی برای محصولات خود، براساس دو شاخص اصلی ارزشیابی محصولات و نظرسنجی از مشتریان توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد، طرح جامع صیانت از خودروهای پنج‌ستاره کیفی را در دستور کار خود قرار داده است.

بنابراین گزارش و در قالب طرح جامع صیانت محصولات پنج ستاره کیفی ایران خودرو، فاکتورهای تاثیرگذار در ۹ شاخص عمده احصا و به صورت مستمر در حال رصد هستند.

از جمله مهم‌ترین عوامل تعریف شده می‌توان به افزایش ضریب اطمینان شاخص‌های محصول تاثیر‌گذار بر حفظ سطح کیفی پنج ستاره و تحقق شاخص‌های IQS اشاره کرد.

در همین راستا و در قالب طرح صیانت از محصولات پنج ستاره کیفی ایران خودرو بر عواملی چون اطمینان از استقرار و اجرای صحیح تحویل‌دهی ویژه محصولات (H. O) در حوزه فروش، استقرار و اجرای طرح ارائه خدمات پس از فروش و خدمات امدادی ویژه توجه جدی شده است.

تحقق هدف صفر بودن شکایات مشتریان برای محصولات پنج ستاره کیفی و رسیدگی ویژه به شکایات مشتریان اولویت‌های اصلی در طرح جامع صیانت از خودروهای پنج ستاره کیفی ایران خودرو عنوان شده است. در حال حاضر تنها خودروی ساخت داخل پنج ستاره بازار، متعلق به محصول دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک ایران‌خودرو است و دستیابی محصول جدید تارا اتوماتیک به سطح کیفی پنج ستاره نیز از برنامه‌های حوزه کیفیت محصولات ایران‌خودرو در سال‌جاری است.