غفار دانشمند، کارشناس واحد کنترل کیفی شرکت فولاد مبارکه در مورد آغاز  طرح موضوع کنترل و  ارزیابی کیفیت مواد اولیه ورودی به فولاد مبارکه  گفت: فولاد مبارکه با رویکرد افزایش تولید کیفی و برای تامین بیشتر کنسانتره ورودی به کارخانه، به سمت تامین‌کنندگان جدید معادن گرایش یافت؛ در نتیجه حجم زیادی کنسانتره به کارخانه فولاد مبارکه وارد شد. در ابتدا به دلیل پایین بودن مشخصات کیفی کنسانتره‌های ورودی جدید، کیفیت محصول در ناحیه آهن‌سازی تحت تاثیر قرار گرفت.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه یاد شده افزود: بر اساس برنامه مدون و مشترک بین مدیریت‌های کنترل کیفی، آزمایشگاه، خرید و ناحیه آهن‌سازی،  از ابتدای سال 99 برای تامین پایدار کیفی کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی، کارگروهی برای ارزیابی تامین‌کنندگان تشکیل شد. کارشناس واحد کنترل کیفی شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد: کنترل کیفی ناحیه آهن‌سازی همگام با سایر قسمت‌های ذکرشده، ضمن بازدیدهای مستمر از این تامین‌کنندگان، برای ایجاد ساختار کنترل کیفی و ارتقای کیفیت محصولات، ممیزی و مشاوره کرد و پس از تفهیم خواسته‌های کیفی به آنها، توانمندی و شایستگی این معادن و واحدهای تولیدی را مورد ارزیابی قرار داد. وی خاطرنشان کرد: نتیجه این فعالیت‌ها منجر به ایجاد برنامه نرم‌افزاری کیفیت شد ؛ این نرم‌افزار با استفاده از کلیه اطلاعات پارامترهای کیفی موردنظر کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، نمره کیفیت را محاسبه می‌کند.  به گفته وی، برای به دست آوردن نمره کیفیت، کنترل کیفی ناحیه آهن‌سازی همراه با کارگروه بازدیدکننده از معدن یا کارخانه تامین ‌کننده، تمام قسمت‌های موردنظر تولید را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و دیدگاه‌های فنی و راهکارهای تخصصی را در جلسه‌ای با مدیریت آن واحد در میان می‌گذارد. 

دانشمند تصریح کرد: در پایان کنترل کیفی آهن‌سازی از محصول تولیدی واحد نمونه‌گیری می‌کند و این نمونه در آزمایشگاه فولاد آنالیز می‌شود. نتایج هر یک از پارامترهای کیفی این نمونه با استفاده از نرم‌افزار، تبدیل به نمره یا عدد برای آن پارامتر می‌شود. حاصل جمع این اعداد مشخص می‌کند واحد تولیدی از لحاظ کیفیت در چه جایگاهی نسبت به دیگر تامین‌کنندگان قرار  دارد. وی خاطرنشان کرد: در مجموع با این روش، کنترل کیفی فولاد مبارکه جایگاه کیفی تولیدکنندگان را به دست می‌آورد. تمام تامین‌کنندگان با یک روش بررسی می‌شوند و کار بر مبنای یک فرآیند انجام می‌گیرد. با انجام این ارزیابی واحدهای تامین‌کننده در مسیر ارتقای کیفیت قرار می‌گیرند.

 کارشناس واحد کنترل کیفی شرکت فولاد مبارکه تامید کرد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد میزان گوگرد موجود در مواد اولیه ارسالی از یکی از معادن در تیرماه نسبت به ماه‌های قبل به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است.

Untitled-1 copy

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند