بیشترین و کمترین تورم خوراکی‌ها در خرداد

همچنین در این ماه قند (۱۲ درصد) و شکر (۱۰.۹ درصد) دارای افزایش قیمت بیش از ۱۰درصد نسبت به اردیبهشت بوده‌اند.  از طرفی در خردادماه ۵خوراکی دارای تورم منفی (کاهش قیمت) نسبت به ماه قبل بوده‌اند. براساس گزارش مرکز آمار، در صدر این کالاها برای کدو سبز تورم منفی ۷.۲درصد ثبت شده است. در رتبه‌های بعدی کاهش قیمت پیاز ( منفی ۶.۳درصد)، ماهی قزل‌آلا (منفی ۱.۸درصد)، روغن مایع (منفی ۰.۴درصد) و پسته (منفی ۰.۱درصد) قرار گرفته‌اند.  در خردادماه، در میان کالاهای گزارش‌شده، روغن نباتی جامد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه مشابه سال گذشته داشته است؛ به طور کلی ۳ کالا در خردادماه دارای تورم منفی نقطه‌به‌نقطه بوده‌اند. روغن نباتی جامد با منفی ۱۱.۴درصد، روغن مایع با منفی ۹.۳درصد و برنج ایرانی درجه یک با منفی ۴درصد سه کالایی هستند که در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش قیمت داشته‌اند.  بر اساس گزارش مرکز آمار، بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه در میان خوراکی‌ها به ترتیب مربوط به هلو (۹۸.۱درصد)، گوشت گوسفند (۷۲.۸درصد)، شیر خشک (۷۰.۵درصد)، پیاز (۶۴.۸ درصد)، کشمش پلویی (۶۴.۲درصد)، قارچ (۶۱.۳درصد)، گوشت گاو یا گوساله (۵۶.۹درصد)، لوبیا قرمز (۵۱.۸درصد) و کنسرو ماهی تن (۵۰.۶درصد) بوده است. سایر افزایش قیمت‌ها کمتر از ۵۰ درصد ثبت شده‌اند. به طور کلی در خردادماه ۱۴۰۳ از ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری، ۱۹ مورد درصد تغییرات سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای شهری کشور (۳۲.۵درصد) داشته‌اند.