رکودهای چند‌ساله، رشدهای بالایی را می‌طلبد که جای اول بایستیم.سرانه درآمد بسیار مهم است که گزارش نشده است و به نظر پایین‌تر از رشد کلی اقتصادی است.ترکیب رشد در بخش‌های اقتصادی دارای اهمیت است که در رشد ۱۴۰۱ این توازن دیده نمی‌شود. از رشد منفی ۴/ ۴درصدی بخش کشاورزی و منفی ۳/ ۲درصدی ساختمان تا رشد ۷درصدی نفت و گاز. انتظار می‌رود با توجه به ارتباط و پیوند بخش‌های ساختمان و کشاورزی با کل اقتصاد و رشد‌های مثبت سایر بخش‌ها، این دو بخش رشد منفی به خود نگیرند. در بخش آب، برق و گاز احساس رفاه به اندازه رشد ۸/ ۷درصدی آن نیست، خصوصا اینکه مردم با کمبودهای سرانه زیادی نسبت به سال‌های قبل برخوردار بوده‌اند.کیفیت رشد است که باعث بهبود رفاه می‌شود و جامعه آن را حس می‌کند.

با توجه به ترکیبات فوق، انتظار هم این نیست که جامعه رفاه را به صورت سرانه احساس کند.رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان منفی و رشد سرمایه ثابت بسیار پایین و حدود دو درصد است که با رشد اقتصادی ۸/ ۴درصدی همخوانی ندارد. مشخص است هنوز پایه‌های رشد هموار نشده و حاصل موجودی سرمایه‌‌های قبلی است. این رشد نمی‌تواند ادامه‌‌دار باشد مگر اینکه رشد سرمایه‌گذاری بالای ۱۲درصد باشد. عدم توازن در رشد فصلی به چشم می‌خورد که از ۹/ ۲درصد در تابستان تا ۸/ ۴درصد در زمستان فاصله دارد. در سطح بخش‌های اقتصادی از منفی ۹/ ۷درصد تا ۷/ ۱۰درصد در فصول مختلف و بین‌بخشی فاصله به چشم می‌خورد. به تفکیک اجزای هزینه، صادرات با رشد ۶/ ۲۴درصد و تشکیل سرمایه در ساختمان با منفی ۳/ ۲درصد تفاوت زیادی با همدیگر دارند.

واردات نیز نسبت به رشد سال قبل حدود ۴/ ۱۱واحد کاهش داشته که روی رفاه جامعه تاثیر منفی می‌گذارد. صادرات در فصول مختلف سال به صورت زیگزاگی و واریانس بالا رشد داشته که قابل‌تامل است. در پاییز و با شروع ناآرامی‌ها، تجارت خارجی افت محسوسی داشته است. واردات با رشد منفی ۸/ ۱درصد و صادرات با رشد ۹/ ۱۳درصد تفاوت زیادی نسبت به رشد بهار که به ترتیب ۲۲ و ۹/ ۳۶درصد بوده، داشته است. از طرفی صادرات نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد محسوسی داشته که بیشتر به نفت و میعانات گازی برمی‌گردد (از منفی ۵/ ۶درصد به ۶/ ۲۴درصد).به لحاظ نوسانات فصلی رشد سال ۱۴۰۱ مشابه سال‌های ۹۷ و ۹۸ بوده است.در نهایت نکته قابل‌توجه دیگر کاهش جدی مشارکت مصرف خصوصی (خانوارها) در رشد بوده که از ۵/ ۶ واحد در سال ۱۴۰۰ به ۵/ ۳ واحد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است و می‌تواند بیانگر احساس رفاه پایین شهروندان از رقم رشد اعلام‌شده باشد.