بنیاد مستضعفان در ۴ سال گذشته چقدر مالیات داده است؟

حساسیت بنیاد مستضعفان نسبت به پرداخت مالیات شرکت‌های زیرمجموعه، به گونه‌ای است که این بنیاد جزو خوش‌حساب‌ترین مؤدیان مالیاتی بوده و بارها وزرای اقتصاد و روسای سازمان امور مالیاتی کشور، بر این خوش‌حسابی مالیاتی بنیاد مستضعفان تاکید کرده‌اند. معاون برنامه‌ریزی و امور مجامع بنیاد مستضعفان اضافه کرد: بر اساس صورت‌های مالی بنیاد مستضعفان، این بنیاد طی ۴ سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، مجموعا در حدود ۴هزار و ۸۰۰میلیارد تومان به عنوان مالیات عملکرد، مالیات و عوارض ارزش افزوده، مالیات تکلیفی و... پرداخت کرده است. او ادامه داد: بر همین اساس، مالیات بنیاد مستضعفان در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به ترتیب در حدود ۷۰۰میلیارد، یک‌هزار میلیارد، یک‌هزار و ۸۰۰میلیارد و یک‌هزار و ۳۰۰میلیارد تومان بوده است.

باجلان در تشریح چرایی کاهش میزان مالیات سال

۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ گفت: به‌رغم افزایش درآمدها و عملکرد بنیاد مستضعفان طی سال ۱۴۰۰، مالیات این سال نسبت به سال قبل از آن حدود ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش داشت. دلیل این کاهش، تقویت بخش فروش صادراتی در این سال بوده که بر اساس قانون رفع موانع تولید و نظام ارتقای مالی کشور، بخشی از این درآمد از معافیت مالیاتی برخوردار شده است. معاون برنامه‌‌ریزی و امور مجامع بنیاد مستضعفان در پایان خاطرنشان کرد: بنیاد مستضعفان تلاش داشته فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی خود را در بستری شفاف ارائه کند و با توجه به پشتوانه انقلابی این نهاد، به‌گونه‌ای عمل کرده تا جزو بهترین مؤدیان مالیاتی و نمونه‌ای برای سایر فعالان اقتصادی باشد.